۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                   مجموعه شیمی

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه شيمي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گرامر 5 5 5 5 5 25 17%
2 لغت 10 10 10 10 10 50 33%
3 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي آلي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آلکان ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيكلو آلكانها 0 1 0 0 1 2 1%
3 شيمي فضايي 3 1 2 2 2 10 7%
4 آلكيل هاليدها 2 5 3 3 0 13 9%
5 الكلها و اترها 1 3 1 1 1 7 5%
6 آلکن هاودي ان ها 3 1 1 3 4 12 8%
7 آلکين ها 1 1 1 1 1 5 3%
8 بنزن و واكنشهاي الكترون دوستي 0 0 0 1 0 1 1%
9 آلدهيد ها و كتونها 1 1 0 3 6 11 7%
10 کربوکسيليک اسيدها و مشتقات انها 0 0 2 4 1 7 5%
11 آمين ها و مشتقات آنها 2 1 2 1 0 6 4%
12 فنول ها 0 0 2 0 0 2 1%
13 مشتقات دو عاملي 2 0 2 0 2 6 4%
14 هيدروكربنهاي بنزنوئيدي چند حلقه 0 0 0 0 1 1 1%
15 واكنشهاي پري سيكلي 2 3 4 1 1 11 7%
16 آروماتيسيته 2 2 1 0 0 5 3%
17 هتروسيكلها 1 2 1 1 3 8 5%
18 كربو هيدراتها 2 0 1 1 0 4 3%
19 آمينو اسيد 0 1 1 0 1 3 2%
20 طیف سنجی NMR 4 4 3 6 3 20 13%
21 طیف سنجی UV 0 0 0 0 0 0 0%
22 طیف سنجی MASS 1 1 1 0 0 3 2%
23 طیف سنجیIR 1 1 1 2 2 7 5%
24 شيمي فيزيك آلي 2 2 1 0 1 6 4%
25 جداسازی و شناسایی مواد 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي تجزيه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار در شيمي 1 1 1 1 2 6 4%
2 اسيدها بازها ونمک 2 2 2 3 1 10 7%
3 تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس 1 2 1 0 1 5 3%
4 رسوب و واکنش هاي رسوبي 3 1 3 1 1 9 6%
5 کمپلکس و واکنش هاي کمپلکسومتري 0 0 0 1 0 1 1%
6 تیتراسیونهای اکسایش -کاهش 1 2 1 0 2 6 4%
7 مقدمه اي بر الکتروشيمي و تيتراسيون هاي الکتروشيميايي 2 2 1 1 1 7 5%
8 پتانسيو متري 5 2 3 3 2 15 10%
9 کولو متري و الکتروگراوي متري 1 1 2 1 2 7 5%
10 پلاروگرافي و ولتا متري 0 2 1 2 1 6 4%
11 امپرومتري 0 1 1 0 2 4 3%
12 هدايت سنجي 0 1 0 0 1 2 1%
13 اصول طيف سنجي 2 1 2 4 1 10 7%
14 اسپکتروسکوپيuv_vis 2 0 1 3 2 8 5%
15 اسپکتروسکوپي IR و روش هاي پخش نور 1 0 1 2 1 5 3%
16 اسپکتروسکوپي اتمي 4 2 2 0 2 10 7%
17 فلورسانس و فسفرسانس 0 1 1 1 0 3 2%
18 رامان 1 3 1 1 0 6 4%
19 اسپکتروسکوپي اشعهx 0 1 0 1 1 3 2%
20 NMR 0 2 3 2 1 8 5%
21 لیزر 1 0 0 0 1 2 1%
22 MASS 0 0 1 0 1 2 1%
23 روشهاي جداسازي وکروماتو گرافي 3 2 2 3 3 13 9%
24 استخراج 0 1 0 0 1 2 1%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي معدني سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آرايش الکتروني اتم 0 0 0 0 0 0 0%
2 بار موثرهسته 1 1 0 0 0 2 1%
3 ترم هاي طيفي 2 0 2 0 2 6 4%
4 خواص بنيادي اتم(يونش-الكترونخواهي-الكترونگاتيوي) 1 0 0 1 1 3 2%
5 نظريه پيوند ظرفيت(ساختار لوئيس) 3 5 3 2 1 14 9%
6 اربیتال مولکولی 1 1 0 1 0 3 2%
7 طیف بینی فتو الکترون 1 0 0 0 0 1 1%
8 تقارن و نظريه گروه در شيمي 4 5 4 5 2 20 13%
9 جامدات يوني و فلزي و ساختار بلورها 2 2 3 3 3 13 9%
10 اسيد ها و باز ها 1 0 0 0 0 1 1%
11 مقدمه اي بر کمپلکس ها و نامگذاري آنها 1 3 1 1 2 8 5%
12 ايزومري در کمپلکس ها 2 1 3 0 2 8 5%
13 نظريه هاي پيوند در كمپلكس ها 2 0 2 2 6 12 8%
14 اثر يان تلر 1 1 0 1 1 4 3%
15 طيف هاي الکتروني کمپلکس ها(انتقالهاي الكتروني) 5 6 7 9 3 30 20%
16 سينتيک و مکانيسم واکنشها 1 2 1 2 2 8 5%
17 شيمي آلي فلزي 2 3 4 3 5 17 11%
18 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي فيزيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گازها و نظريه جنبشي مولكولي 2 0 3 1 0 6 4%
2 آمار مولكولي 0 0 0 1 0 1 1%
3 قانون اوّل ترموديناميک (HوU) 2 1 3 2 3 11 7%
4 كاربرد قانون اول ترموديناميك در گرما شيمي 1 0 3 1 2 7 5%
5 قانون دوم ترمودینامیک و كاربرد آن 0 2 3 0 4 9 6%
6 قانون سوم ترموديناميك 1 2 2 2 0 7 5%
7 تعادلهاي شيميايي 0 0 0 0 0 0 0%
8 محلولها 1 2 0 2 1 6 4%
9 فازها 2 2 2 4 3 13 9%
10 الكتروشيمي 6 6 1 3 3 19 13%
11 سينتيك شيميايي و شيمي سطح و كاتاليزور 5 5 3 4 3 20 13%
12 ترموديناميك مولكولي 0 0 0 0 0 0 0%
13 شيمي كوانتوم 7 7 7 7 7 35 23%
14 طيف سنجي مولكولي 3 3 3 3 4 16 11%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد