۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                    مجموعه فیزیک

مجموعه فيزيك

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 زمان ها 0 0%
2 الگوهای فعل 0 0%
3 شبه جمله اسمی 0 0%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0%
5 شکل کلمه 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0%
8 حروف اضافه 3 10%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0%
10 واژگان – فعل 5 17%
11 واژگان – صفت 1 3%
12 واژگان – اسم 4 13%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 2 7%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 50%
جمع 30 100%
فيزيك پايه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري 2 10%
2 حركت 0 0%
3 نيرو 1 5%
4 قانون پايستگي 1 5%
5 الكترواستاتيك (پتانسيل و ميدان) 2 10%
6 الكترواستاتيك در دي الكتريك 1 5%
7 انرژي الكترواستاتيكي 2 10%
8 هيدروديناميك و موج در محيط كشسان 1 5%
9 نور هندسي(آينه و عدسي) 1 5%
10 مركز جرم 1 5%
11 برخورد 0 0%
12 پايستگي تكانه و جرم متغير 1 5%
13 ميدان مغناطيسي و نيروي مغناطيسي 1 5%
14 امواج صوتي و دما 0 0%
15 تداخل امواج نوري 1 5%
16 گرانش 0 0%
17 نوسان 0 0%
18 القاي فارادي 1 5%
19 انرژي مغناطيسي 0 0%
20 مدارات الكتريكي 0 0%
21 گرما و قانون اول ترموديناميك و نظريه جنبشي گازها 3 15%
22 پراش نور و توري ها 0 0%
23 تعادل 0 0%
24 دوران 0 0%
25 جريان هاي كند تغيير 0 0%
26 معادلات ماكسول و انتشار امواج در محيط هاي مغناطيسي 0 0%
27 آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك 1 5%
28 پلاريزاسيون 0 0%
جمع 20 100%
فيزيك جدید سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آزمايش مايكلسون مورلي 0 0%
2 نسبيت خاص(تبديلات لورنتس، انقباض طول، اتساع زمان) 2 33%
3 ديناميك نسبيتي 0 0%
4 برخوردهاي نسبيتي ، چهاربردارها، انرژي نسبيتي 0 0%
5 تابش جسم سياه 0 0%
6 پديده كامپتون 1 17%
7 دوپلر نسبيتي 1 17%
8 فوتوالكتريك 1 17%
9 تابش ترمزي 0 0%
10 آزمايش فرانك هرتز و آزمايش براگ 0 0%
11 مباني مكانيك موجي و سرعت فاز و گروه 1 17%
12 شرط كوانتش زامرفيلد 0 0%
13 مدل اتمي بوهر 0 0%
14 ساختار اتم هيدروژن 0 0%
جمع 6 100%
كوانتوم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 عملگر ها در مكانيك كوانتومي 1 8%
2 معادله شرودينگر 2 17%
3 مباني مكانيك كوانتومي در نمادگذاري ديراك 0 0%
4 پتانسيل ها 1 8%
5 روش عملگري در مكانيك كوانتومي (نوسانگر هارمونيك) 0 0%
6 ديدگاه هايزنبرگ و شرودينگر(تحول زماني) 1 8%
7 مكانيك ماتريسي 1 8%
8 سيستم هاي N ذره اي 0 0%
9 اسپين و آزمايش اشترن گرلاخ 0 0%
10 پتانسيل هاي متقارن كروي 0 0%
11 اتم هيدروژن 0 0%
12 الكترون در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس 1 8%
13 جمع اندازه حركت زاويه اي 3 25%
14 اختلال مستقل از زمان 1 8%
15 اختلال وابسته به زمان 0 0%
16 اتم هيدروژن واقعي 0 0%
17 اتم هليم 0 0%
18 روش وردش ريتس 0 0%
19 پراكندگي 1 8%
جمع 12 100%
مغناطيس سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري 0 0%
2 الكترواستاتيك 1 8%
3 الكترواستاتيك در دي الكتريك 1 8%
4 نظريه ميكروسكوپي دي الكتريك ها 0 0%
5 انرژي الكترواستاتيكي 3 25%
6 جريان الكتريكي 1 8%
7 ميدان مغناطيسي 0 0%
8 خواص مغناطيسي مواد 0 0%
9 نظريه ميكروسكوپي مغناطيسي 0 0%
10 القاي الكترومغناطيسي و القاي متقابل 3 25%
11 انرژي مغناطيسي 1 8%
12 جريان هاي كند تغيير 0 0%
13 فيزيك پلاسما و ابررساناها 0 0%
14 معادلات ماكسول 0 0%
15 انتشار امواج الكترومغناطيسي 0 0%
16 امواج در نواحي مرزدار 0 0%
17 پاشندگي نوري 0 0%
18 الكتروديناميك و نسبيت 0 0%
19 تابش 2 17%
جمع 12 100%
مكانيك تحليلي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري و دستگاه هاي مختصات 0 0%
2 سينماتيك حركت 3 25%
3 ديناميك 1 8%
4 قانون پايستگي انرژي و تكانه 1 8%
5 مركز جرم 0 0%
6 كاربرد مركز جرم و برخورد 1 8%
7 گرانش 0 0%
8 نيروهاي مركزي و قوانين كپلر 0 0%
9 پتانسيل موثر و زاويه اوج و حضيض 0 0%
10 تابع لاگرانژ و معادلات آن 0 0%
11 هاميلتوني و ثابت حركت 1 8%
12 نوسان با يك يا چند درجه آزادي 1 8%
13 حركت دوراني و پايستگي تكانه زاويه اي 3 25%
14 تعادل 1 8%
15 زواياي اويلر 0 0%
16 دستگاه هاي مختصات چرخان 0 0%
جمع 12 100%
ترموديناميك ومكانيك آماري سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 دما و سيستم ترموديناميكي ساده 1 17%
2 كار در ترموديناميك 0 0%
3 قانون اول ترموديناميك 0 0%
4 گاز هاي كامل 0 0%
5 ماشين ها و يخچال و قانون دوم ترموديناميك 0 0%
6 آنتروپي و مواد خالص 1 17%
7 گذار فاز 0 0%
8 مكانيك آماري 4 67%
جمع 6 100%
رياضي فيزيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 تحليل برداري 0 0%
2 دستگاه هاي مختصات 0 0%
3 تحليل تانسوري 2 17%
4 دترمينان ها و ماتريس ها 1 8%
5 نظريه گروه 1 8%
6 سري هاي نامتناهي 1 8%
7 توابع متغير مختلط 1و2 3 25%
8 معادلات ديفرانسيل 1 8%
9 سري فوريه 2 17%
10 تئوري اشتورم ليوويل و متعامد سازي 0 0%
11 توابع خاص 1 8%
جمع 12 100%

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد