۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی انسانی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی انسانی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۲
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۳
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۳
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۳
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۴
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۹۴
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۴/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
عربی
۱/۳۱۶
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۳
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۴
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۳
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۴
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۷- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۳
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۴
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۴
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱/۳۱۷
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۴
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۹۴
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۳
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ­ها
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم تجربی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم تجربی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۹۴
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۳
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۳
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۳- زیست شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۳
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۴
زیست­شناسی
۲/۲۹۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۲
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۴
فیزیک (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۳
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۴
شیمی
۱/۲۸۹
پیش­دانشگاهی
۹۵
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم ریاضی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم ریاضی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
۱- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۳
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۳
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۳
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۴
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۴
هندسه تحلیلی و جبر خطی
۱/۲۹۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
حساب دیفرانسیل و انتگرال
۱/۲۹۵
پیش‌دانشگاهی
۹۵
ریاضیات گسسته
۱/۲۹۶
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۲
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
۴/۲۵۶
سوم
۹۴
فیزیک (ویژه ریاضی)
۲/۲۹۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۳- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۳
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۴
شیمی
۱/۲۸۹
پیش‌دانشگاهی
 – n

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال۸۸تا۹۴

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته انسانی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استدلال ریاضی ۱ ۱ ۱
مثلثات ۱ ۱ ۱
عبارت گویا و مجموعه ها ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲
تابع و معادله ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳
ترکیبیات و جایگشت ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دنباله اعداد ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
احتمال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
لگاریتم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
بهینه سازی ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
توان و معادله توانی ۱ ۱ ۱
دستگاه محورهای مختصات ۱ ۱ ۱
نامعادلات ۱
آمار و مدل سازی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴

زبان و ادبیات اختصاصی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
قرابت معنایی ۸ ۶ ۶ ۴ ۶ ۶
تاریخ ادبیات ۷ ۸ ۸ ۱۰ ۵ ۱۰
آرایه ادبی ۵ ۵ ۷ ۴ ۵ ۵
نقد ادبی ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
سبک ادبی ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱
قافیه و تبصره ها ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
وزن های عروضی ۵ ۶ ۴ ۶ ۵ ۵

زبان عربی اختصاصی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه ۶ ۶ ۶ ۶ ۳ ۶
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
قواعد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰

تاریخ

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال سوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
پیش دانشگاهی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

جغرافیا

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال سوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال چهارم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

اقتصاد

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ – مقدمات ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – مقدمات ۱ ۴ ۳ ۳ ۲ ۳
فصل ۱ – تولید و بازار ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۲ – تولید و بازار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲
فصل ۱ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
فصل ۲ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – بازارهای مالی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۲ – بازارهای مالی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۳ – بازارهای مالی ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – اقتصاد جهانی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – اقتصاد جهانی ۱ ۲ ۱ ۲

علوم اجتماعی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳
سال دوم ۷ ۶ ۵ ۶ ۷
سال سوم ۵ ۶ ۷ ۶ ۵
سال چهارم ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

فلسفه و منطق

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳
فلسفه سال سوم ۵ ۶ ۶ ۵ ۵
منطق سال سوم ۷ ۹ ۹ ۱۰ ۱۰
فلسفه سال چهارم ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰

روانشناسی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳
فصل ۱ ۳ ۷ ۵ ۵ ۴
فصل ۲ ۴ ۲ ۷ ۷ ۶
فصل ۳ ۹ ۷ ۶ ۶ ۶
فصل ۴ ۴ ۴ ۲ ۲ ۴

 

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی ریاضی از سال۸۸تا۹۴

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مشتق و کاربرد آن ۷ ۱۰ ۸ ۷ ۸ ۸ ۶
مثلثات ۳ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۴
دنباله و سری ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
حد و پیوستگی و مجانب ۴ ۱ ۳ ۱ ۴ ۴ ۴
تابع ۱ ۵ ۶ ۸ ۶ ۳ ۲
انتگرال ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تصاعد و لگاریتم ۲ ۱ ۲ ۱ ۳
دستگاه اعداد ۱ ۱ ۱
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
آمار و مدل سازی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲

هندسه پایه

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مساحت و قضیه فیثاغورس ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
تشابه ۱ ۱ ۲ ۲
دایره ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
هندسه فضایی ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
تبدیل ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
استدلال در هندسه ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳

جبر و احتمال

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استدلال ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱
مجموعه ها، ضرب دکارتی ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
فضای نمونه و احتمال ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

هندسه تحلیلی و جبر خطی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
بردار ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
خط و صفحه ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مقاطع و مخروطی ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲
ماتریس و دترمینان ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
دستگاه معادلات خطی ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

ریاضیات گسسته

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
گراف ۲ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱
نظریه اعداد ۲ ۳ ۴ ۲ ۳ ۳ ۳
احتمال ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳

فیزیک

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ویژگی های ماده ۱ ۳ ۱
گرما و قانون گازها ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
جریان الکتریکی ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
القای الکترومغناطیس ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۵ ۴ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴
دینامیک ۳ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مبانی ترمودینامیک ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
حرکت نوسانی ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۲ ۵
امواج الکترومغناطیسی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیک اتمی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیک هسته ای ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
مغناطیس ۴ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فشار و چگالی ۲ ۱ ۳ ۳ ۱
بردار ۱ ۱ ۱ ۲ ۱

شیمی ۲

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
جدول تناوب عناصر ۲ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ ۱
پیوند یونی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱

شیمی ۳

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
ترمودینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

شیمی ۴

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
تعادل ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴
الکتروشیمی ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۳

 

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد