۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد تهرانچی، مبحث سقوط آزاد فیزیک/ استاد احمدنیا، زبان فارسی/ استاد همدانی، تغذیه و گوارش معده/ با حضور مشاور پرواز کنکوری ها مهندس سیگارودی