۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد فرید اعلم، حرکت شناسی فیزیک/ استاد هشترودی، برگزیده تست های عربی/ استاد آریان حیدری، ریاضی/ با حضور مشاور پرواز کنکوری ها، مهنسد مصیبی