۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد تهرانچی، مبحث خازن درس فیزیک/ استاد مرتاضی، درس سوم زبان چهارم/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس فرهپور