۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد علیزاده، مبحث مشتق گیری/ استاد احمدنیا، مبحث آرایه های ادبی/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس سیگارودی با موضوع هدف گذاری برای کنکور