۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد آریان حیدری، مبحث مثلثات/ استاد فراهانی، مبحث حشرات درس زیست شناسی/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس مصیبی