۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد مرتاضی، مبحث افعال دو بخشی/ استاد آریان حیدری، مبحث تابع معکوس/ استاد اسماعیلی، مبحث آیات/ با حضور مشاور موسسه پرواز کنکوری ها مهندس مصیبی با موضوع انگیزه.