۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

با حضور استاد اعلم، مبحث حرکت فیزیک/ استاد اسلامی، مبحث ترمودینامیک شیمی/ استاد فراهانی، ژنتیک/ با حضور مشاور پرواز کنکوری ها، مهندس مصیبی