۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد کشاورز صدر، مبحث ترجمه و تعریب، استاد مرتاضی، مبحث گرامر درس یک زبان دوم/ استاد علیزاده، مبحث معادلات مثلثاتی/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس سیگارودی