۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

استاد احمدنیا، مبحث آرایه های ادبی/ استاد تهرانجی، مبحث عدسی های همگرا/ استاد فراهانی، مبحث حشرات زیست شناسی/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس مصیبی