preloader
۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
ژنتیک

ژنتیک

ژنتیک ژنتیک و خاستگاه آن الل به حالت‌های مربوط به یک صفت الل می‌گویند. الل‌های هر ژن بر روی مکان‌های مشابه در کروموزوم‌های همتا (همولوگ) قرار دارند. مثلاً ژن کنترل کننده صفت Rh در انسان یک صفت اتوزومی‌است که توسط دو الل R (الل مثبت غالب است) و الل r (الل منفی مغلوب است) کنترل […]

ادامه مطلب...
نکات مهم در مورد خزه‌ها

نکات مهم در مورد خزه‌ها

  نکات مهم در مورد خزه‌ها ۱- خزه‌ها تنها گیاهانی هستند که گیاه اصلی آن‌ها گامتوفیت است. یعنی گیاه اصلی هاپلوئید است و از رشد هاگ به‌وجود آمده است. ۲- گامتوفیت خزه بزرگ‌تر از اسپوروفیت آن است. ۳- چون خزه ریشه و بافت آوندی ندارد مواد غذایی و آب را از راه انتشار و اسمز […]

ادامه مطلب...
تولیدمثل در گیاهان

تولیدمثل در گیاهان

تولید مثل و رشد و نمو در گیاهان تولیدمثل در گیاهان خزه گیان جزء گیاهان بدون آوند هستند، کوچکند، پیکر ساده‌ای دارند، ریشه و ساقه و برگ ندارند و مواد غذایی و آب را از راه انتشار و اسمز منتقل می‌کنند. خزه گیان به دو دلیل باید در محیط مرطوب باشند: نداشتن آوند و ریشه؛‌ […]

ادامه مطلب...
نکات مهم ‌تولیدمثل در جانوران

نکات مهم ‌تولیدمثل در جانوران

‌ ۲۹۰ نکته‌ی بسیار مهم در مورد ‌تولیدمثل در جانوران ۱- ‌تولیدمثل جنسی پدیده‌ای است که طی آن فرزندان، از لقاح دو گامت نر و ماده (دو سلول جنسی) به‌وجود می‌آیند. ۲- اسپرم‌ها، معمولا سلول‌های ریز و متحرکی هستند که با تاژک خود حرکت می‌کنند. ۳- تخمک‌ها، سلول‌هایی درشت و بی‌تحرک‌اند که مقدار زیادی ذخایر […]

ادامه مطلب...
‌تولیدمثل در جانوران

‌تولیدمثل در جانوران

‌تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران انواع لقاح عبارتند از ۱- لقاح داخلی ۲- لقاح خارجی لقاح خارجی: در این نوع لقاح سلول‌ها‌ی جنسی در خارج از بدن جانور با هم ادغام می‌شوند. این لقاح در بسیاری از بی‌‌مهرگان آبزی، ماهی‌ها و دوزیستان وجود دارد. در این نوع لقاح: ۱- تعداد سلول‌ها‌ی جنسی که […]

ادامه مطلب...
انواع RNA

انواع RNA

اسید ریبونوکلئیک یا RNA (به انگلیسی: Ribonucleic acid) همراه با دی‌ان‌آ و پروتئینها، سه مولکول درشت اصلی می‌باشد که برای همهٔ گونه‌های شناخته شدهٔ زیستی، ضروری است. دی‌ان‌آ هم مانند آران‌ای زنجیرهٔ درازی می‌باشد که دارای اجزای سازنده‌ای به نام نوکلئوتیدها می‌باشد. هر نوکلئوتید دارای یک نوکلئوباز است که گاهی به آن باز نیتروژنی هم می‌گویند، […]

ادامه مطلب...
دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون یکی از دستگاه‌های بدن است که کارش به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا (آمینواسید، الکترولیت، لنف)، انواع گازهای مورد مصرف بدن همچون اکسیژن و دفع مواد زاید حاصل از متابولیسم سلول هاست. بطور کلی، چرخش خون در بدن به دو چرخه (گردش) ششی، که در حین آن خون […]

ادامه مطلب...
گوارش

گوارش

گوارش یا هضم یا تحلیل به فرایند قابل جذب کردن غذا توسط حل کردن آن و شکستن آن را به ترکیبات شیمیایی ساده گفته می‌شود که در بدن موجودات زنده رخ می‌دهد. گواردن عمدتاً از طریق آنزیم‌های ترشح شده به دستگاه گوارش انجام می‌پذیرد. گوارش در انسان غذای خورده شده حاوی اجزای مختلفی است که […]

ادامه مطلب...
لیپیدها

لیپیدها

لیپیدها (به انگلیسی: lipids) رده‌ای از ترکیبات آلی دارای هیدروکربن هستند که از مواد بنیادین برای ساختار و کارکرد یاخته‌های زنده بشمار می‌آیند. لیپیدها ترکیبات آلی نا متجانسی (هتروژنی) هستند که معمولاً در آب نامحلول ولی عمدتاً در حلال‌های غیرقطبی محلول می‌باشند و به کمک حلال‌های آلی می‌توان آن‌ها را از بافت‌های مختلف استخراج کرد. […]

ادامه مطلب...