۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

۲۹۰ نکته‌ی بسیار مهم در مورد ‌تولیدمثل در جانوران

۱- ‌تولیدمثل جنسی پدیده‌ای است که طی آن فرزندان، از لقاح دو گامت نر و ماده (دو سلول جنسی) به‌وجود می‌آیند.

۲- اسپرم‌ها، معمولا سلول‌های ریز و متحرکی هستند که با تاژک خود حرکت می‌کنند.

۳- تخمک‌ها، سلول‌هایی درشت و بی‌تحرک‌اند که مقدار زیادی ذخایر غذایی دارند که جنین هنگام رشد از آن استفاده می‌کند.

۴- لقاح ممکن است خارجی یا داخلی باشد.

۵- (بیشتر بی‌مهرگان آبزی، ماهی‌ها، دوزیستان)، لقاح خارجی دارند.

۶- در لقاح خارجی، والدین تعداد بسیار زیادی تخمک و اسپرم به درون آب رها می‌کنند تا برخورد تصادفی تخمک‌ها با اسپرم، منجر به لقاح شود.

۷- (کاملا آماده بودن لقاح- مطلوب بودن شرایط و سن تخمک)، از جمله شرایط برخورد اسپرم با تخمک است.

۸- سن تخمک، برای لقاح‌ نقش حیاتی دارد.

۹- در برخی گونه‌های موجود در دریاچه‌های آب شیرین یا رودخانه‌ها، دمای محیط و طول روز موجب می‌شود تا نرها و ماده‌ها، همزمان گامت‌های خود را به درون آب رها کنند.

۱۰- تخمک‌های گونه‌های زنده در آب شیرین یا رودخانه‌ها، دارای دیواره‌های چسبناک ژله‌ای و محکمی هستند که تخمک و جنین را از عوامل نامساعد محیطی مراقبت می‌کند.

۱۱- در لقاح داخلی، تخمک از بدن جانور ماده خارج نمی‌شود و لقاح در بدن جانور ماده صورت می‌گیرد و در واقع این ماده است که تغذیه و حفاظت از جنین را برعهده دارد.

۱۲- لقاح داخلی در (موجودات خشک‌زی- برخی جانوران آبزی مانند سخت‌پوستان دریایی و یک نوع کوسه‌ماهی) انجام می‌شود.

۱۳- لقاح داخلی، نیازمند اندام‌های تخصص‌یافته‌ای (دستگاه‌های تولیدمثلی نر و ماده) است.

۱۴- تغذیه جنین تا چند روز پس از تشکیل سلول تخم، برعهده‌ی اندوخته‌ی غذایی تخمک است که مخلوطی از چربی و پروتئین است.

۱۵- در پرندگان، میزان اندوخته‌ی غذایی تخمک‌ها بسیار زیاد است. زیرا جنین در دوره‌ی رشد، رابطه‌‌ای تغذیه‌ای با مادر ندارد.

۱۶- در پستانداران، میزان اندوخته‌ی غذایی تخمک‌ها کمتر است. و جنین از خون مادر غذا و اکسیژن دریافت می‌کند و مواد زاید خود را به مادر می‌دهد.

۱۷- خزندگان و پرندگان، پس از انجام لقاح داخلی، تخم‌گذاری می‌کنند.

۱۸- خزندگان، جزء اولین جانداران مهره‌داری هستند که تخم‌گذاری در خاک را انجام دادند.

۱۹- در ساختار تخم خزندگان، پوسته‌های حفاظتی ضخیم دیده می‌شود.

۲۰- در ساختار تخم پرندگان، یک دیواره‌ی آهکی ضخیم دیده می‌شود.

۲۱- پلاتی‌پوس، پستانداری است که شباهت زیادی به خزندگان دارد و مانند آن‌ها تخم می‌گذارد، اما برخلاف خزندگان، تخم‌هایش را برای مدتی در بدن خود نگه‌داری می‌کند و کمی قبل از خروج نوزادان از تخم تخم‌گذاری می‌کند.

۲۲- پلاتی‌پوس، پستانداری تخم‌گذار بوده و از غده‌های شیری ابتدایی‌ای که در ناحیه‌ی شکمی دارد، به جنین‌ها شیر می‌دهد.

۲۳- مرحله‌ی کامل‌تر تولیدمثل جنسی، در پستانداران کیسه‌دار (کانگورو- اپاسوم) دیده می‌شود.

۲۴- پستانداران‌ کیسه‌دار، جنین خود را ابتدا در درون رحم رشد می‌دهند و چون وسیله‌ی تغذیه‌ی جنین را به‌طور کامل در اختیار ندارند، آن را ‌به‌طور نارس به‌دنیا می‌آورند.

۲۵- تولیدمثل جنسی پستانداران جفت‌دار ( انسان و اغلب پستانداران)، کامل‌ترین نوع است.

۲۶- در جانداران تخم‌گذار، جنین در تمام طول رشد خود از اندوخته‌ی غذایی موجود در تخمک استفاده می‌کنند.

۲۷- روش نگه‌داری جنین در جانوران تخم‌گذار، لقاح داخلی یا خارجی است. به عبارت دیگر زیگوت یا در داخل و یا خارج بدن جانوران ماده ایجاد می‌شود.

۲۸- جانوران تخم‌گذار، لوله‌ی تخم‌بر دارند، ولی رحم ندارند.

۲۹- رشد و نگه‌داری جنین در جانوران تخم‌گذار، خارج از بدن مادر است.

۳۰- در جانوران تخم‌گذار، زیگوت با مادر تبادل غذایی ندارد.

۳۱- در جانور زنده‌زا، لقاح همیشه داخلی است و باید اسپرم وارد بدن جانور ماده شود.

۳۲- جانوران زنده‌زا، (رحم ابتدایی و واژن) دارند، ولی جفت ندارند.

۳۳- در جانوران زنده‌زا، رشد جنین به صورت کامل در بدن جانور ماده صورت نمی‌گیرد.

۳۴- جانوران زنده‌زا، نوزاد را به‌صورت نارس به‌دنیا می‌آورند.

۳۵- در جانوران زنده‌زا، لقاح قبل از ورود تخمک به درون رحم صورت می‌گیرد.

۳۶- در جانوران بچه‌زا، لقاح همیشه داخلی است.

۳۷- در جانوران بچه‌زا، تخمک قبل از وارد شدن به رحم لقاح می‌یابد.

۳۸- جانوران دارای لقاح داخلی (مانند پرندگان و خزندگان) می‌توانند تخم‌گذار باشند.

۳۹- ساختار بیضه‌ها برای تولید اسپرم و خارج کردن آن‌ها مناسب است.

۴۰- هر بیضه دارای دو بخش است: (تعداد زیادی لوله‌های پرپیچ‌ و خم اسپرم‌ساز،- سلول‌های مابین لوله‌های اسپرم‌ساز)

۴۱- لوله‌های پرپیچ‌ و خم اپی‌دیدیم، خارج از بیضه قرار دارند.

۴۲- بیضه، اپی‌دیدیم و ابتدای لوله‌ی اسپر‌م‌بر، درون کیسه‌ی بیضه قرار دارند.

۴۳- (تولید اسپرم و هورومون جنسی) بر عهده‌ی بیضه‌هاست که در کیسه‌ی بیضه قرار دارند.

۴۴- بیضه‌ها، در دوره‌ی جنینی و درون حفره‌ی شکمی تشکیل می‌شوند و کمی قبل از تولید، وارد کیسه‌ی بیضه که در خارج از حفره‌ی شکمی قرار دارد، می‌شوند.

۴۵- دمای طبیعی بدن (۳۷ درجه‌ سانتی‌گراد)، برای نمو کامل اسپرم مناسب نبوده و اسپرم مناسب نبوده و اسپرم‌سازی در دمای پایین‌تر از آن صورت می‌گیرد.

۴۶- دمای کیسه‌ی بیضه، سه درجه پایین‌تر از دمای بخش‌های مرکزی بدن بوده و برای تولید اسپرم مناسب است.

۴۷- بیضه‌ها، از هنگامت بلوغ تا پایان عمر، اسپرم تولید می‌کنند.

۴۶- برخی از سلو‌ل‌های دیواره‌های لوله‌های اسپرم‌ساز، میوز انجام می‌دهند و اسپرم‌ها را که ۲۳ کروموزومی یعنی هاپلوئید هستند به‌وجود می‌آورند.

۴۷- دو هورمون LH و FSH، توسط هیپوفیز پیشین ترشح می‌شوند و اعمال بیضه‌ها را کنترل می‌کنند.

۴۸- هورمون LH، ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می‌کند.

۴۹- هورمون FSH، همراه با تستوسترون، تولید اسپرم را در لوله‌های اسپرم‌ساز تحریک می‌کند.

۵۰- تستوسترون (هورمون جنسی مردانه)، از سلول‌هایی که در بینابین لوله‌های اسپرم‌ساز جای دارند، ترشح می‌شوند.

۵۱- FSH و LH جزء هورمون‌های جنسی محسوب نمی‌شوند.

۵۲- وظایف اپی‌دیدیم: (بلوغ اسپرم‌- محل ذخیره‌ی اسپرم‌ها)

۵۳- در بدن یک مرد بالغ، روزانه صدها میلیون اسپرم تولید می‌شود.

۵۴- اسپرم‌ها، پس از تولید در لوله‌های اسپرم‌ساز، از آن‌ها عبور کرده و به لوله‌ی پرپیچ و خم اپی‌دیدیم وارد می‌شوند.

۵۵- اسپرم‌ها در داخل لوله‌های اسپرم، قادر به حرکت نیستند و پس از ورود به اپی‌دیدیم هست که بالغ شده و توانایی حرکت کردن را به‌دست می‌آورند.

۵۶- اسپرم‌ها، هنگام خروج از اپی‌دیدیم، وارد مجای دراز اسپرم‌بر می‌شوند.

۵۷- اسپرم‌ها، از طریق مجرای اسپرم‌بر وارد میزراه و سپس از بدن خارج می‌شوند.

۵۸- قسمت میانی اسپرم، میتوکندری‌های زیادی دارد.

۵۹- میتوکندری‌های موجود در قسمت میانی اسپرم، انرژی لازم برای حرکت اسپرم را تامین می‌کنند.

۶۰- ATP تولید شده درون میتوکندری، انرژی لازم برای حرکت تاژک را فراهم می‌کنند.

۶۱- مجرای اپی‌دیدیم، خارج از بیضه قرار دارد.

۶۲- اپی‌دیدیم، در انتهای خود به مجرای اسپرم‌‌بر متصل می‌شود.

۶۳- مجرای اسپرم‌بر، روی مثانه و از میان دو میزنای عبور کرده و از پشت مثانه می‌گذرد.

۶۴- در پشت مثانه، دو غده‌ی وزیکول سمینال قرار دارند.

۶۵- دهانه‌ی وزیکول سمینال، به مجرای اسپرم‌بر باز می‌شود.

۶۶- مجرای اسپرم‌بر، از درون پروستات عبور کرده و به میزراه متصل می‌شود.

۶۷- غده‌ی پروستات، در واقع یک سه‌راهی است که دو راه ورودی و یک راه خروجی دارد.

۶۸- دهانه‌ی دو غده‌ی پیازی- میزراهی به مجرای خارج‌کننده‌ی اسپرم‌ باز می‌شود.

۶۹- غده‌ی وزیکول سمینال، پشت مثانه و غدد پروستات- میزراهی، در زیر مثانه قرار دارند.

۷۰- در یک مرد سالم (دو غده‌ی وزیکول سمینال- یک پروستات- دو غده‌ی پیازی- میزراهی) وجود دارد.

۷۱- اسپرم‌ها، در گذر از مجرای اسپرم‌بر، فقط از پروستات عبور می‌کنند.

۷۲- اولین غده‌ای که ترشحات خود را به مجرای اسپرم‌بر می‌ریزد، غده‌ی وزیکول سمینال است.

۷۳- مجرای خروج ادرار، از مثانه به میزراه رفته و از میان غده‌ی پروستات عبور کرده و در همان میان به مجرای اسپرم‌بر پیوسته و با هم مجرای میزراه را تشکیل می‌هند.

۷۴- بیضه‌ها، پایین‌ترین بخش دستگاه تولیدمثلی مرد هستند.

۷۵- اسپرم‌ها، هنگام عبور از میزراه با مایعی مخلوط می‌شوند که از غده‌های برون‌ریز (وزیکول سمینال- غده‌ی پروستات- غده‌‌های پیازی- میزراهی) ترشح می‌شوند.

۷۶- غده‌های برون‌ریز، سر راه خروجی اسپرم‌ها قرار دارند.

۷۷- وزیکول سمینال، بین مثانه و راست روده قرار دارد.

۷۸- وزیکول سمینال، مایعی سرشار از مواد قندی تولید می‌کنند که انرژی لازم برای اسپرم‌ها را تامین می‌کنند.

۷۹- غده‌ی پروستات، درست زیر مثانه قرار دارد و مایعی قلیایی ترشح می‌کند.

۸۰- ماده‌ی قلیایی ترشح شده از غده‌ی پروستات، به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت‌ ماده کمک می‌کند.

۸۱- غده‌های پیازی- میزراهی، مایعی قلیایی ترشح می‌کنند که مقادیر کم‌ادرار اسیدی موجود در میزراه را خنثی می‌کند.

۸۲- در هنگام خروج اسپرم، ماهیچه‌های صاف اطراف میزراه منقبض شده و اسپرم‌ها را به جلو می‌رانند.

۸۳- بیضه‌ها، غده‌های درون‌ریز و برون‌ریز محسوب می‌شوند.

۸۴-با هر بار انزال (خروج اسپرم)، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون اسپرم از بدن خارج می‌شود و از این میان فقط تعداد اندکی می‌توانند خود را به گامت ماده برسانند.

۸۵- معمولا، اگر تعداد اسپرم‌های سالم موجود در مایع خارج شده از بدن از ۲۰ میلیون در هر میلی‌لیتر کمتر باشد، فرد عقیم است.

۸۶- توجه داشته باشید که اسپرم انسان، یک تاژک و (آنتروزوئید خزه و سرخس و گامت کلامیدوموناس و کاهوی دریایی) دو تاژک و آنتروزوئید بازدانگان و نهان‌دانگان نیز تاژک ندارند.

۸۷- دستگاه ‌تولیدمثل زن، شامل (دو تخمدان- دو لوله‌ی فالوپ- رحم) است.

۸۸- تخمدان، توسط یک رباط به رحم متصل شده است.

۸۹- لوله‌ی فالوپ از یک‌سو به تخمدان و از سوی دیگر به رحم متصل است.

۹۰- لوله‌ی فالوپ در ابتدا قطورتر و در انتها (نزدیک رحم) باریک‌تر است.

۹۱- ابتدای باریک رحم، گردن رحم نام دارد.

۹۲- رحم، عضوی عضلانی و توخالی است.

۹۳- دیواره‌ رحم، بسیار قطور است.

۹۴- ابتدای لوله‌ی فالوپ (نزدیک به تخمدان)، دارای زائده‌ها و مژک‌هایی است.

۹۵- دستگاه تولیدمثلی زن، پس از بلوغ، در هر ماه معمولا فقط یک گامت بالغ تولید می‌کند.

۹۶- بعد از ترکیب اسپرم با گامت ماده، دستگاه تولید‌مثلی زن، حفاظت و تغذیه‌ی جنین را طی دوره‌ی ۹ ماهه‌ی رشد و نمو برعهده دارد.

۹۷- دو تخمدان تخم‌مرغی شکل، در داخل حفره‌ی شکمی قرار دارند.

۹۸- تخمدان، اندام‌های تولید‌کننده‌ی گامت ماده هستند.

۹۹- هر دختر در ابتدای تولد، همگی گامت‌های طول زندگی خود را به صورت نابالغ دورن تخمدان‌های خود دارد و پس از تولد، تعداد این تخمک‌های نابالغ، افزایش نخواهد یافت.

۱۰۰- تخمدان، هنگام تولد مجموعا، حدود دو میلیون گامت نابالغ دارند که تقسیم میوز I خود را هنگام جنینی آغاز کرده‌اند و آن را در مرحله‌ی پروفاز میوز I، متوقف کرده‌اند.

۱۰۱- سلول‌های تخمدان‌ها، ادامه‌ی میوز خود را پس از سن بلوغ یکی پس از دیگری به انجام رسانیده و پس از بلوغ معمولا در هر ماه فقط یک گامت ماده بلوغ می‌شود.

۱۰۲- گامت‌های ماده‌ تخمدان‌ها، مانند سلول‌های اسپرم ۲۳ کروموزوم دارند و هاپلوئیدند.

۱۰۳- در سراسر طول زندگی یک زن، تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ گامت او بالغ می‌شوند.

۱۰۴- سلول گامت ماده‌ی بالغ، اووم یا تخمک نامیده می‌شود.

۱۰۵- اندازه‌ی تخمک بسیار بزرگ‌تر از اسپرم بوده و حتی با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است.

۱۰۶- هر ۲۸ روز یکبار، یک تخمک از یکی از تخمدان‌ها آزاد می‌شود.

۱۰۷- زایده‌ها مژک‌هایی که در ابتدا و در طول لوله‌ی فالوپ قرار دارند، تخمک را به داخل لوله‌های فالوپ وارد می‌کنند.

۱۰۸- تخمک‌، خود، وسیله‌ی حرکتی ندارند.

۱۰۹- لوله‌ی فالوپ، مسیری است که تخمک از طریق آن از تخمدان به سمت رحم حرکت می‌کند.

۱۱۰- ماهیچه‌های صاف دیواره‌ی لوله‌های فالوپ، به‌‌طور متناوب منقبض شده و تخمک را در طول لوله به سمت رحم حرکت می‌دهند.

۱۱۱- عبور تخمک از طریق لوله‌ی فالوپ، معمولا سه تا چهار روز طول می‌کشد.

۱۱۲- اگر تخمک، در مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت، پس از آزاد شده، لقاح نیابد، توانایی لقاح را از دست داده و از بین می‌رود.

۱۱۳- رحم، اندامی ماهیچه‌ای و توخالی است و هنگام که زن باردار نیست،  تقریبا به اندازه‌ی یک مُشت است.

۱۱۴- تخمدا‌ن‌ها، تخمک‌ها را طی چرخه‌ی تخمدان آماده و رها می‌کنند.

۱۱۵- رها شدن یک تخمک تخمدان، تخمک‌گذاری نامیده می‌شود.

۱۱۶- تخمک، پس از خروج از تخمدان به درون لوله‌ی فالوپ وارد شده و به سمت رحم حرکت می‌کند.

۱۱۷- مدت هر چرخه‌ی تخمدان در اشخاص و در چرخه‌های مختلف متفاوت است و به‌طور معمول، ۲۸ روز طور می‌کشد.

۱۱۸- هر ۲۸ روز یکبار، یک تخمک آزاد می‌شود.

۱۱۹- چرخه‌ی تخمدان، دارای دو مرحله‌ی مجزای (فولیکولی و لوتئال) است.

۱۲۰- مراحل چرخه‌ی تخمدان را، هورمون‌هایی که از هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشین ترشح می‌شوند، تنظیم می‌کنند.

۱۲۱- فولیکول، عبارت است از تعدادی سلول سوماتیک (پیکری) که یک گامت نابالغ را احاطه کرده‌اند و به آن مواد غذایی می‌رسانند.

۱۲۲- گامت‌ها، درون فولیکول‌هایی که در تخمدان‌ها قرار دارند، بالغ می‌شوند.

۱۲۳- طی مرحله‌ی فولیکولی چرخه‌ی تخمدان، هورمون‌های چگونگی بلوغ گامت‌ها را تنظیم می‌کنند.

۱۲۴- مرحله‌ی فولیکولی، نشان‌دهنده‌ی شروع چرخه‌ی تخمدان است.

۱۲۵- مرحله‌ی فولیکولی، زمانی شروع می‌شود که هیپوفیز پیشین، هورمون FSH و LH را به جریان خون ترشح می‌کند.

۱۲۶- هورمون FSH، هورمون محرک فولیکولی و هورمون LH، هورمون لوتئینی‌کننده است.

۱۲۷- FSH و LH، هر دو سبب تولید ترشح هورمون استروژن از یکی از فولیکول‌ها می‌شوند.

۱۲۸- استروژن، یکی از هورمون‌های جنسی استروئیدی است که از فولیکول در حال رشد ترشح و باعث رشد بیشتر فولیکول می‌شود.

۱۲۹- تخمک، در میان توده‌ی سلولی فولیکول، بلوغ پیدا می‌کند.

۱۳۰- تخمک، همواره به دیواره‌ی فولیکول چسبیده است.

۱۳۱- بعد از تخمک‌گذاری، فولیکول به جسم زرد تبدیل می‌شود.

۱۳۲- در ابتدا، افزایش اندک در مقدار استروژن، مانع از ترشح بیشتر FSH و LH از هیپوفیز پیشین می‌شود.

۱۳۳- هرچه فولیکول به بلوغ نزدیک‌‌تر می‌شود، مقدار ترشح استروژن نیز بیشتر و در نتیجه میزان ترشح هورمون LH نیز از هیپوفیز پیشین بیشتر می‌شود.

۱۳۴- حداکثر میزان LH سبب می‌شود گامت‌ها، اولین تقسیم میوز خود را کامل کره و فولیکول و تخمدان پاره شوند.

۱۳۵- هنگامی که فولیکول پاره می‌شود، تخمک‌گذاری رخ می‌دهد.

۱۳۶- مرحله‌ی فولیکولی، از شروع بلوغ یک تخمک تا تخمک‌گذاری است.

۱۳۷- مرحله‌ی فولیکولی، از روز اول تا روز چهاردهم چرخه‌ی جنسی است.

۱۳۸- تخمک‌گذاری در روز چهاردهم روی می‌دهد.

۱۳۹- مرحله‌ی لوتئال در چرخه‌ی تخمدان و به دنبال مرحله‌ی فولیکولی ایجاد می‌شود.

۱۴۰- بعد از تخمک‌گذاری، LH سبب می‌شود سلول‌های فولیکولی که پاره شده‌اند، رشد کرده و توده‌ای به نام جسم زرد را تشکیل می‌دهد.

۱۴۱- جسم زرد، توده‌ای زرد رنگ از سلول‌های فولیکولی است که مانند غده‌ای درون‌ ریز عمل می‌کنند.

۱۴۲- LH سبب ترشح استروژن و هورمون جنسی پروژسترون که از جسم زرد ترشح می‌شود، است.

۱۴۳- استروژن و پروژسترون، سبب ایجاد یک مکانیسم خودتنظیمی منفی می‌شوند که ترشح FSH و LH را مهار می‌کند.

۱۴۴- خودتنظیمی منفی، از ایجاد فولیکول‌های جدید در مرحله‌ی لوتئال جلوگیری می‌کند.

۱۴۵- مرحله‌ی لوتئال، از تخمک‌گذاری تا شروع قاعدگی بعدی است.

۱۴۶- مرحله‌ی لوتئال، از روز چهاردهم تا روز بیست‌و‌هشتم است.

۱۴۷- در روز بیست‌ویکم، جسم زرد بیشترین اندازه‌ی خود را دارد.

۱۴۸- پروژسترون، بدن را برای لقاح آماده‌ می‌کند.

۱۴۹- اگر لقاح صورت بگیرد، جسم زرد تا چند هفته‌ی دیگر به تولید پروژسترون ادامه خواهد داد.

۱۵۰- اگر لقاح صورت نگیرد، تولید پروژسترون کاهش و سرانجام متوقف می‌شود.

۱۵۱- توقف تولید پروژسترون، نشان‌دهنده‌ی انتهای چرخه‌ی جنسی است.

۱۵۲- تجویز داروهایی که مقادیر نسبتا زیادی از هورمون‌های استروژن و شبه‌پروژسترون دارند، چرخه‌ی جنسی را به هم‌ زده و جلوی تخمک‌گذاری را می‌گیرد.

۱۵۳- هفت روز اول مرحله‌ی فولیکولی را قاعدگی می‌نامند.

۱۵۴- تغییرات مداومی که در هرماه، رحم را برای یک حاملگی احتمالی آماده می‌کند، چرخه‌ی قاعدگی نامیده می‌شود.

۱۵۵- چرخه‌ی قاعدگی، حدود ۲۸ روز طول می‌کشد.

۱۵۶- وقایع چرخه‌ی قاعدگی، به‌دنبال تغییر مقادیر استروژن و پروژسترون در طی چرخه‌ی جنسی ایجاد می‌شوند.

۱۵۷- قبل از تخمک‌گذاری، ترشح استروژن روبه‌ افزایش گذاشته و در اثر دیواره‌ی رحم ضخیم و پرخون می‌شود.

۱۵۸- پس از تخمک‌گذاری مقادیر بالای استروژن و پروژسترون، سبب ضخیم‌ شدن بیشتر و حفظ دیواره‌ی رحم می‌شوند.

۱۵۹- اگر حاملگی رخ ندهد، مقادیر استروژن و پروژسترون کاهش می‌یابند.

۱۶۰- کاهش مقادیر استروژن و پروژسترون، سبب ریزش دیواره‌ی رحم شده و یک چرخه‌ی قاعدگی به پایان می‌رسد.

۱۶۱- انتهای چرخه‌ی قاعدگی، با انتهای مرحله‌ی لوتئال چرخه‌ی تخمدان همزمان است.

۱۶۲- در قاعدگی، (دیواره‌ی رحم ریزش- رگ‌های خونی پاره و مخلوطی از خون و بافت‌های تخریب شده از بدن) خارج می‌شوند.

۱۶۳- قاعدگی (خونریزی ماهیانه)، معمولا حدود ۱۴ روز پس از تخمک‌گذاری ایجاد می‌شود.

۱۶۴- در انتهای چرخه‌ی قاعدگی و جنسی، هیچ‌یک از هورمون‌های استروژن و پروژسترون تولید نمی‌شود.

۱۶۵- در انتهای چرخه‌ی جنسی و قاعدگی، غده‌ی هیپوفیز مجددا شروع به تولید FSH و LH کرده و چرخه‌ دوباره آغاز می‌شود.

۱۶۶- خونریزی ماهیانه، در سن ۴۵ تا ۵۵ سالگی متوقف می‌شود.

۱۶۷- پس از توقف خونریزی ماهیانه، که یائسگی نامیده می‌شود، تخمک‌گذاری متوقف و شخص از سن باروری خارج می‌شود.

۱۶۸- هنگام یاسئگی، علائمی مانند گرگرفتگی (گرم شدن بدن) ایجاد می‌شود که ناشی از کاهش تولید استروژن است.

۱۶۹- در صورت صلاحدید پزشک و با تجویز استروژن، جلوی علائم آزاردهنده‌ی یائسگی گرفته می‌شود.

۱۷۰- تخمکی که از فولیکول آزاد می‌شود، تنها میوز I خود را کامل کرده است. (هاپلوئید و دو کروماتیدی) و میوز II خود را درون لوله‌ی فالوپ انجام می‌دهد.

۱۷۱- دومین گویچه‌ی قطبی که از سیتوکینز نابرابر تخمک به‌وجود می‌آید در لوله‌ی فالوپ تشکیل می‌شوند.

۱۷۲- برای لقاح یک تخمک، سلول اسپرم باید به سمت یکی از لوله‌‌های فالوپ حرکت کند.

۱۷۳- اسپرم، نخست با آزاد کردن آنزیم‌هایی که در سر خود دارد به درون تخمک نفوذ می‌کند.

۱۷۴- آنزیم‌های موجود در سر اسپرم، لایه‌های خارجی ژل مانند دور تخمک را تخریب کرده و باعث می‌شوند سر اسپرم وارد تخمک شده و هسته‌ی اووم و اسپرم با هم ترکیب شده و سلول دیپلوئیدی به نام سلول زیگوت (تخم) را تولید می‌کنند.

۱۷۵-سلول زیگوت، ۵ مرحله تقسیم میتوز در لوله‌ی فالوپ انجام می‌دهد.

۱۷۶- به دلیل آن‌که قطر لوله‌ی فالوپ محدود است، تقسیم میتوز سلول زیگوت، سبب ایجاد سلول‌های کوچکتر می‌شود.

۱۷۷- چون تخمک وسیله‌ی حرکتی ندارد، انقباضات متناوب ماهیچه‌های دیواره‌ی لوله‌ فالوپ، تخمک را در طول لوله‌ی فالوپ به سمت رحم حرکت می‌دهد.

۱۷۸- سلول زیگوت، در اولین هفته‌ی بعد از لقاح، تقسیم‌هایی انجام می‌دهد.

۱۷۹- هنگامی که توده‌ی سلولی‌، به رحم می‌رسد، به شکل یک توپ خالی درآمده و بلاستوسیت نامیده می‌شود.

۱۸۰- به اتصال بلاستوسیت به جداره‌ی رحم حدود ۶ روز بعد از لقاح، عمل جایگزینی می‌گویند.

۱۸۱- در رحم، بلاستوسیت رشد و نمو کرده و سرانجام به یک نوزاد کامل تبدیل می‌شود.

۱۸۲- تخمک، بعد از تخم‌گذاری در لوله‌ی فالوپ به حرکت در می‌آید.

۱۸۳- لقاح، درون لوله‌ی فالوپ انجام می‌شود.

۱۸۴- مراحل (۲سلولی- ۴سلولی- ۸سلولی و ۱۶سلولی) رویان، درون لوله‌ی فالوپ انجام می‌شود.

۱۸۵- مرحله‌ی ۳۲ سلولی رویان را بلاستوسیت می‌نامند.

۱۴۵- عمل جایگزینی، حدودا در اواسط مرحله‌ی لوتئال و روز بیستم دوره‌ی جنسی صورت می‌گیرد.

۱۴۶- دوران بارداری را به سه دوره‌ی سه ماهه تقسیم می‌کنند.

۱۴۷- رشد و نمو از یک سلول دیپلوئید شروع شده و از آن میلیاردها سلول ایجاد می‌شود.

۱۴۸- در طول دوره‌ی نمو، رحم، وظیفه‌ی حفاظت از سلول‌های جنین را برعهده دارد.

۱۴۹- نمو جنین انسان در داخل رحم حدوداً ۹ ماه طول می‌کشد.

۱۵۰- مهم‌ترین وقایع نمو، در سه‌ماهه‌ی اول زندگی رخ می‌دهند.

۱۵۱- در هفته‌ی دوم و بعد از لقاح (یعنی اندکی بعد از جایگزینی)، رویان به سرعت رشد می‌کند.

۱۵۲- پرده‌هایی که رویان را حفاظت و تغذیه می‌کنند عبارتند از: (آمنیون- کوریون)

۱۵۳- پرده‌ی آمنیون، دور رویان کشیده می‌شود و از آن حفاظت می‌کند.

۱۵۴- پرده یا غشای کوریون، با تعامل با رحم، جفت را تشکیل می‌دهند.

۱۵۵- جفت، ساختاری است که از طریق آن مادر به رویان غذا می‌رساند.

۱۵۶- خون مادر، معمولا با خون رویان مخلوط نمی‌شود.

۱۵۷- مواد غذایی خون مادر، از جفت انتشار پیدا کرده و از طریق رگ‌های خونی بندناف به رویان می‌رسد.

۱۵۸- در دوران بارداری در رحم، جنین همراه دو پرده‌ی آمنیون، کوریون، جفت بندناف قرار دارد.

۱۵۹- آمنیون نسبت به کوریون به جنین نزدیک‌تر است.

۱۶۰- بندناف از یکسو به جنین و از سوی دیگر به جفت متصل شده است.

۱۶۱- در جفت سه قسمت وجود دارد: ( دیواره‌ی رحم- بخش مادری- بخش جنینی)

۱۶۲- در قسمت دیواره‌ی رحمی جفت (سرخرگ و سیاهرگ مادری) قرار دارد.

۱۶۳- در قسمت مادری جفت (انشعابات سرخرگ و سیاهرگ مادری) قرار دارد.

۱۶۴- در بخش جنینی جفت (حوضچه‌هایی از خون مادر) وجود دارد که امکان تبادل مواد را به رگ‌های جنینی می‌دهد.

۱۶۵- از حوضچه‌های خونی، رگ‌های جنینی خارج می‌شوند.

۱۶۶- بندناف، دارای یک سیاهرگ مرکزی و دو سرخرگ است.

۱۶۷- سرخرگ جنینی، مشابه سیاهرگ مادری حاوی خون تیره و سیاهرگ جنینی مشابه سرخرگ‌های مادری حاوی خون روشن است.

۱۶۸- مواد دفعی رویان، از جفت عبور کرده و به خون مادر می‌رسند.

۱۶۹- داروها و مواد آسیب‌زا از جفت عبور می‌کنند و مادر نباید مواد زیان‌آور مصرف کند، زیرا رویان نیز آسیب می‌بیند.

۱۷۰- زنان باردار باید از مصرف هرگونه دارو در طول بارداری خودداری کنند. مگر به تجویز پزشک.

۱۷۱- همزمان با تشکیل جفت، سلول‌های داخلی بلاستوسیت تشکیل سه‌لایه‌ی بافت مقدماتی (آندودرم- مزودرم- اکتودرم) را می‌دهند.

۱۷۲- در انتهای هفته‌ی سوم، رگ‌های خونی و روده شروع به نمو کرده و رویان حدود دو میلی‌متر درازا دارد.

۱۷۳- در هفته‌ی چهارم، بازوها و پاها نیز تشکیل و اندازه‌ی رویان به بیش از دو برابر رسیده و به ۵ میلی‌متر می‌رسد.

۱۷۴- در انتهای هفته‌ی چهار، همه‌ی اندام‌های اصلی شروع به تشکیل و ضربان قلب آغاز می‌شود.

۱۷۵- در طی ماه دوم: (مرحله‌ی نهایی نمو رویان انجام- بازوها و پاها شکل‌گرفته- در حفره‌ی بدن اندام‌های داخلی اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص) می‌شوند.

۱۷۶- در انتهای ماه دوم، رویان حدوداً ۲۲ میلی‌متر طول و حدود ۱ گرم وزن دارد.

۱۷۷- در انتهای سه‌ماهه‌ی اول، اندام‌های جنسی مشخض و جنین دارای ویژگی‌های بدنی قابل تشخیص است.

۱۷۸- در طول سه ماهه‌ی دوم و سوم، جنین به سرعت رشد و اندا‌م‌های او شروع به عمل می‌کنند.

۱۷۹- در انتهای سه‌ماهه‌ی سوم، جنین قادر است در خارج بدن مادر زندگی کند.

۱۸۰- بعد از ۹ ماه، جنین بدن مادر را طی زایمان که معمولا چند ساعت به طول می‌انجامد ترک می‌کند.

۱۸۱- هنگام زایمان، دیواره‌های رحم منقبض و جنین از رحم خارج می‌شود.

۱۸۲- جفت و بندناف، بعد از تولد نوزاد دفع می‌شوند.

۱۸۳- بعد از تولد، نمو هنوز کامل نیست و رشد و نمو جسمی عصبی ادامه می‌یابد.

۱۸۴- تا دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی، پرتوی ایکس تنها راه مطالعه‌ی بدن بدون جراحی بود.

۱۸۵- برای ایجاد تصویر سونوگرافی، متخصص یک میله‌ی مخصوص را در تماس با پوست فرد قرار می‌دهد و این میله امواج صوتی با فرکانس بالا را صادر می‌کند که پس از برخورد با ساختارهای بدن بازتاب و میله پژواک‌ها را جدا و آنها را به یک تصویر ویدئویی تبدیل می‌کند.

۱۸۶- تصویر سونوگرافی معمولا در زنان باردار استفاده می‌شود.

۱۸۷- سونوگرافی می‌تواند حاملگی را در هفته‌ی چهارم بعد از لقاح تشخیص دهد.

۱۸۸- اندازه‌ی ابعاد بدن جنین، به خوبی سن آن را نشان می‌دهد.

۱۸۹- در هفته‌ی هفتم، معمولا حرکات قلب قابل تشخیص است.

۱۹۰- بیشتر ناهنجاری‌های جنین در سونوگرافی قابل تشخیص است.

۱۹۱- بهترین فایده‌ی سونوگرافی، بی‌ضرر بودن آن است.

۱۹۲- امواج اولتراسونی، برخلاف پرتوی X، دارای اشعه‌ی یونیزه‌کننده نیست و جهش ایجاد نمی‌کند.

۱۹۳- تصویر‌برداری با سونوگرافی، حدود ۳۵ سال است که استفاده شده و هیچ اثر مضری از آن گزارش نشده است.

۱۹۴- بیماریهایی که از طریق تماس جنسی (مقاربت) انتقال می‌یابند، بیماری‌های مقاربتی نامیده می‌شوند.

۱۹۵- ویروس‌ها و باکتری‌های مختلفی می‌توانند بیماری مقاربتی ایجاد کنند.

۱۹۶- هورمون اکسی‌توسین توسط نورون‌های هیپوتالاموس تولید و در هیپوفیز پسین ذخیره می‌شود تا در هنگام لزوم به خون آزاد شود و سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان می‌شود.

۱۹۷- جنسیت جنین، در بدو تشکیل تخم تعیین می‌شود و در انتهای سه ماهه‌ی اول جنسیت مشخص می‌شود.

۱۹۸- مرحله‌ی لوتئال چرخه‌ی جنسی زنان از روز ۱۴ شروع می‌شود.

۱۹۹- در هفته‌ی اولی لوتئالی (۱۴ تا ۲۱)، به دلیل تحریک جسم زرد توسط LH، هورمون‌های جنسی استروژن و پروژسترون تولید می‌شوند که افزایش پروژسترون به تنهایی باعث افزایش ضخامت دیواره‌ی رحم شده و افزایش پروژسترون به همراه استروژن موجب خودتنظیمی منفی شده و ترشح FSH و LH را مهار می‌کند.

۲۰۰- غده‌ی وزیکول سمینال، یک غده‌ی برون‌ریز است و ترشحات خود را به ساختارهای لوله‌مانند خود (میزراه) می‌ریزد.

۲۰۱- غده‌های فولیکول در تخمدان و سلول‌های بینابین لوله‌های اسپرم‌ساز، جزء غده‌‌ی درون‌ریز بوده و ترشحات خود را به درون خون می‌ریزند.

۲۰۲- LH، نوعی هورمون گلیکوپروتئینی است که همراه با FSH ترشح تستوسترون را تحریک می‌کند.

۲۰۳- هورمون FSH در مردان، نقشی در تحریک ترشح تستوسترون از بیضه‌ها ندارد.

۲۰۴- در زنان و در مرحله‌ی فولیکولی چرخه‌ی تخمدانی، FSH و LH سبب رشد فولیکول و ترشح استرون از آن می‌شوند.

۲۰۶- در اواخر مرحله‌ی فولیکولی، مقادیر زیاد استروژن سبب افزایش ناگهای ترشح LH می‌شود که این افزایش نتیجه‌ی نوعی فرآیند خودتنظیمی مثبت است.

۲۰۷- افزایش ناگهانی LH، سبب کامل شدن اولین تقسیم میوزی و پاره شدن فولیکول و تخمدان و در نهایت تخمک‌گذاری می‌شود.

۲۰۸- در اوایل مرحله‌ی لوتئال، میزان پروژسترون افزایش و اندازه‌ی جسم زرد نیز افزایش می‌یابد.

۲۰۹- دیواره‌ی رحم تقریبا از اواخر مرحله‌ی فولیکولی شروع به ضخیم‌شدن می‌کند و تا اواسط هفته‌ی دوم مرحله‌ی لوتئال این ضخیم شدن ادامه دارد.

۲۱۰- هنگام تخمک‌گذاری، فولیکول پاره شده و هورمون محرک فولیکولی کاهش می‌یابد.

۲۱۱- در انتهای هفته‌ی چهارم بارداری، همه‌ی اندام‌های اصلی شروع به تشکیل شدن می‌کنند و ضربان قلب آغاز می‌شود.

۲۱۲- در انتهای چرخه‌ی قاعدگی، به دلیل تحلیل جسم زرد و توقف استروژن و پروژسترون مقدار آنها در خون کاهش و هورمون‌های هیپوفیزی افزایش می‌یابد.

۲۱۳- جسم زرد تا چند هفته پس از بارداری پروژسترون تولید می‌کند.

۲۱۴- بزرگ شدن جسم زرد در ابتدای مرحله‌ی لوتئال رخ می‌دهد که در این هنگام، هورمون‌های تخمدانی سبب ایجاد یک خودتنظیمی منفی می‌شوند.

۲۱۵- هورمون لوتئینی‌کننده در اواخر دوره‌ی فولیکولی به حداکثر خود می‌رسد.

۲۱۶- فولیکول در آخر دوره‌ی تخمک‌گذاری پاره می‌شود.

۲۱۷- در ابتدای دوره‌ی فولیکولی، استروژن مانع افزایش ترشح LH می‌شود.

۲۱۸- در دوره‌ی بارداری، چرخه‌ی فولیکولی تخمدان متوقف است.

۲۱۹- به‌طور معمول و در صورت تشکیل زیگوت و وقوع بارداری در انسان، همزمان با تشکیل جفت سه لایه‌ی رویانی تشکیل می‌شود.

۲۲۰- بلاستوسیت، درون حفره‌ی شکمی تشکیل می‌شود.

۲۲۱- پس از تخمک‌گذاری، هورمون‌های جنسی، ترشح هورمون‌های هیپوفیزی را مهار می‌کند.

۲۲۲- زمانی‌که رویان انسان ۲ میلی‌متر درازا دارد، رگ‌های خونی شروع به نمو می‌کنند.

۲۲۳- در انتهای هفته‌ی اول مرحله‌ی لوتئال انسان (اواسط مرحله‌ی لوتئال)، جسم زرد به حداکثر اندازه‌ی خود رسیده و میزان هورمون پروژسترون افزایش می‌یابد.

۲۲۴- در انسان و هنگام تخمک‌گذاری، یک تخمک نابالغ و ۳ عدد گویچه‌ی قطبی که هر کدام ۲۳ کروموزوم ۲ کروماتیدی دارند، از فولیکول رها می‌شود.

۲۲۵- تولید هورمون در فولیکول تخمدان انسان در شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف صورت می‌گیرد.

۲۲۶- اثر افزایش هورمون استروژن بر میزان ترشح LH در مرحله‌ی فولیکولی مثالی از خودتنظیمی مثبت است.

۲۲۷- پژواک امواج صوتی به تصویر ویدئویی تبدیل می‌شود- در سونوگرافی، بیشتر ناهنجاری‌های جنین قابل هستند نه همه‌ی آنها- با سونوگرافی، در هفته‌ی هفتم معمولا حرکات قلب قابل تشخیص است)

۲۲۸- محل تولید LH (هیپوفیز پیشین) و محل تولید پروژسترون (جسم زرد) است.

۲۲۹- اندام هدف هورمون استروژن (جدار رحم) و اندام‌ هدف هورمون FSH (لوله‌های اسپرم‌ساز) است.

۲۳۰- بیضه‌ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم تولید می‌کنند.

۲۳۱- برخی از سلول‌های دیواره‌های لوله‌های اسپرم‌ساز، توانایی انجام میوز را دارند نه همه‌ی آن‌ها.

۲۳۲- غده‌ی پروستات، زیر مثانه قرار دارد و مایع قلیایی ترشح می‌کند که به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده کمک می‌کند.

۲۳۳- کامل‌ترین نمونه‌ی رشد و نمو داخلی جنین، در پستانداران جفت‌دار (انسان و اغل پستانداران) است.

۲۳۴- در بندناف، یک سیاهرگ و دو سرخرگ وجود دارد.

۲۳۵- خون روشن، از طریق سیاهرگ بندناف به جنین و خون تیره توسط سرخرگ بندناف به مادر بازمی‌گردد.

۲۳۶- رشد جنین در داخل تخم و درون بدن مادر را زنده‌زایی می‌گویند.

۲۳۷- پرده‌ای که در محل جفت بین خون مادر و جنین قرار دارد، پرده‌ی کوریون است.

۲۳۸- در صورت انجام عمل لقاح، جسم زرد باقی می‌ماند و هورمون ترشح می‌کند.

۲۳۹- در فرآیند تولید تخمک (تخمک‌زایی)، دومین گویچه‌‌ی قطبی در پایان میوز II و بلافاصله پس از تلوفاز II حاصل می‌شود.

۲۴۰- تخمک‌گذاری تحت کنترل هورمون LH و FSH است و استروژن و پروژسترون نقش مستقیمی در این پدیده نداشته و فقط با نقش خودتنظیمی منفی در کنترل این پدیده دخالت دارند.

۲۴۱- نخستین گویچه‌های قطبی، همراه با تخمک نابالغ و در پایان تقسیم اول میوز حاصل می‌شوند.

۲۴۲- مسیر حرکت اسپرم‌ها در انسان از بیضه تا مجرای خروج ادرار را به خاطر داشته باشید: (اپیدیدیم- مجرای اسپرم‌بر- پروستات)

۲۴۳- به یاد داشته باشید که اسپرم‌ها از غده‌ی وزیکول سمینال عبور نمی‌کند.

۲۴۴- در بندناف انسان، سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها از نظر خون تیره و روشن، شبیه گردش کوچک خون هستند.

۲۴۵- در روز ۱۴ دوره‌ی جنسی افزایش ناگهانی LH سبب پاره‌شدن فولیکول و آزادسازی تخمک می‌شود.

۲۴۶- پستانداران تخم‌گذاری چون پلاتی‌پوس، فاقد رحم هستند.

۲۴۷- در پایان هر دوره‌ی جنسی در زنان، کاهش استروژن و پروژسترون موجب ریزش دیواره‌ی داخلی رحم می‌شود.

۲۴۸- مواد قندی جهت تولید انرژی اسپرم‌ها، توسط غده‌ی وزیکول سمینال تأمین می‌شود.

۲۴۹- هورمون‌های تخمدان (استروژن و پروژسترون) و هورمون‌های هیپوفیز (FSH و LH) است.

۲۵۰- به‌طور معمول و در مردان بالغ، اسپرم هرگز وارد وزیکول سمینال نمی‌شود.

۲۵۱- وضعیت دیواره‌ی رحم، در نیمه‌ی اول دوره‌ی جنسی زنان، به‌طور عمده توسط استروژن که از فولیکول ترشح می‌شود، کنترل می‌گردد.

۲۵۲- رحم ابتدایی در پستانداران زنده‌زا و کیسه‌داری مانند اپاسوم وجود دارد.

۲۵۳- محل قراگیری غده‌ی وزیکول سمینال پشت مثانه است.

۲۵۴- هنگام تخمک‌گذاری، هورمون استروژن تخمدان بیشتر از پروژسترون است.

۲۵۵- هورمون‌های محرک فولیکولی و لوتئینی‌کننده از هیپوفیز ترشح می‌شوند.

۲۵۶- در چرخه‌جنسی زنان، تخمدان قبل از تخمک‌گذاری، استروژن ترشح می‌کند.

۲۵۷- پروژسترون، اساسا در مرحله‌ی لوتئال ترشح می‌شود و قبل از آن کمترین مقدار را دارد.

۲۵۸- در انسان به‌طور معمول لقاح و شروع تقسیمات سلول تخم انسان در لوله‌ی فالوپ صورت می‌گیرد.

۲۵۹- گرگرفتگی هنگام یائسگی، ناشی از کاهش هورمون استروژن است.

۲۶۰- سلول‌های خونی مانند گلبول قرمز، به‌طور معمول از جفت انسان عبور نمی‌کنند.

۲۶۱- پروستات غده‌ای برون‌ریز است و در ترشح مایع اطراف اسپرم‌ها نقش دارد.

۲۶۲- (جسم زرد- فولیکول رسیده و تیموس) غده‌ی درون‌ریز بوده و هورمون ترشح می‌کنند.

۲۶۳- تقسیم میوز در تخمدان‌های زنان از دروه‌ی جنینی آغاز می‌گردد.

۲۶۴- استروژن یک هورمون استروئیدی است و ساختار همه‌ی استروئیدها یکسان و شبیه مولکول کلسترول است.

۲۶۵- در انسان لایه‌ی زاینده‌ی هر تخمدان در دوران جنینی فعال است.

۲۶۶- ماهیچه‌های لوله‌ی فالوپ، صاف هستند.

۲۶۷- فولیکول در حال رشد، استروژن ترشح می‌کند که بر خود فولیکول نیز اثر می‌کند.

۲۶۸- ضخامت دیواره‌ی رحم در دوره‌ی لوتئال به بیش‌ترین مقدار خود می‌رسد.

۲۶۹- ترشح استروژن در دوره‌ی فولیکولی، به بیشترین مقدار خود می‌رسد.

۲۷۰- در هفته‌ی دوم دوره‌ی جنسی زنان، FSH و LH با تأثیر بر سلول‌های فولیکولی سبب ترشح استروژن می‌شوند.

۲۷۱- در مرحله‌ی فولیکولی تخمدان انسان، پاسخ هیپوفیز پیشین در مقابل افزایش زیاد استروژن، افزایش ترشح LH است.

۲۷۲- برای جلوگیری از فعال شدن فولیکول‌های جدید در مرحله‌ی لوتئال میزان LH و FSH کاهش می‌یابد.

۲۷۳- در انسان افزایش ضخامت و حفظ دیواره‌ی رحم پس از تخمک‌گذاری به‌طور مستقیم برعهده‌ی استروژن و پروسترون است.

۲۷۴- پلاتی‌پوس پستانداری تخم‌گذار، اپاسوم پستانداری کیسه‌دار و گوزن پستانداری جفت‌دار است.

۲۷۵- اپاسوم، رحم ابتدایی دارد و لقاح داخلی دارد ولی جفت تشکیل نمی‌دهد.

۲۷۶- بلوغ نهایی اسپرم‌ها در مجرای اپیدیدیم صورت می‌گیرد.

۲۷۷- ATP لازم برای حرکت اسپرم به‌وسیله‌ی بخش میانی تأمین می‌شود.

۲۷۸- به‌طور معمول لانه‌گزینی جنین انسان حدود ۲۱ روز پس از شروع دوره‌ی جنسی آغاز می‌شود.

۲۷۹- در تشکیل جفت، کوریون و جداره‌ی رحم شرکت دارند.

۲۸۰- دلفین برای تکامل جنین خود، شیوه‌ی تکامل‌یافته‌تری دارد.

۲۸۱- با خوردن قرص ضد بارداری در واقع از تولید تخمک جلوگیری می‌شود.

۲۸۲- اسپرم‌زایی در انسان، با شروع بلوغ به‌طور مداوم ادامه یافته ولی سرعت آن به‌تدریج کم‌ می‌شود.

۲۸۳- غده‌ی پروستات، در ابتدای مجرای ادراری قرار دارد.

۲۸۴- ترشحات اپی‌دیدیم، باعث بلوغ اسپرم‌ها می‌شود.

۲۸۵- در ابتدای لوله‌ی رحم، تخمک انسان مناسب‌ترین شرایط را برای لقاح دارد.

۲۸۶- با تخریب جداره‌ی رحم، در واقع دوره‌ی جنسی در زنان آغاز می‌شود.

۲۸۷- آنزیم‌های بخش وزیکول، باعث حل شدن پرده‌ی اطراف تخمک در هنگام لقاح می‌شود.

۲۸۸- تستوسترون با تأثیر بر روی هیپوتولاموس، تولید هورمون LH را کنترل می‌کند.

۲۸۹- هورمون LH، سبب افزایش رشد فولیکولی و ترشح استروژن می‌شود.

۲۹۰- در طول دوره‌ی جنسی، مقدار پروژسترون در نیمه‌ی اول کم در نیمه‌ی دوم زیاد است.

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:

اگر فیلم بالا را به صورت آنلاین نمی توانید نگاه کنید نرم افزار adobe flash را از اینجا دانلود و بر روی کامپیوترتان نصب نمایید تا از این به بعد فیلم ها را به صورت آنلاین تماشا کنید

و یا اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.

برای تسلط بیشتر روی مباحث زیست به شما عزیزان فیلم های آموزشی زیر را توصیه می کنیم:

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد