۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، لیست موسساتی که به دلایل قانونی اجازه فعالیت ندارند را طی روزهای اخیر به روز رسانی و منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه نظارت برعملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج کشور که تحت نظر معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان فعالیت می کند، لیست موسساتی که به دلایل قانونی اجازه فعالیت ندارند را طی روزهای اخیر به روز رسانی و منتشر کرده و  اعلام کرد: این قبیل موسسات با توجه به ضوابط و مقررات، اجازه هیچگونه فعالیت درخصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره، عقد قرارداد و…. نخواهند داشت.

این کارگروه به کلیه متقاضیان هشدار داد نسبت به اقدامات این موسسات دقت نظر کامل داشته باشند و درصورت عقد قرارداد پس از تاریخ لغو مجوز، جهت پیگیری شکایت احتمالی خویش، ضروری است از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.

همچنین براساس این گزارش، مجوز ۳۴  موسسه و یا شرکت لغو و فاقد اعتبار اعلام شده است.
لیست موسسات لغو مجوز شده و فاقد اعتبار

ردیفنام و نام خانوادگی صاحب امتیازنام موسسه یا شرکتی که لغو مجوز شده اندتوضیحات
1رضا آقا موسیآمیتیس البرز 
2رکسانا کرم پورنگین هفت اورینگ 
3جعفر فروزانگروه طلایی ایرانیان 
4احمد منیری تفتیراهیان اوج یزد 
5رضا رضوانیمژده آوران دانش 
6سیدمحمد شریف موسوی پورفرهنگی هنری ایرسافام 
7مهرداد آکاهیکادی فرهنگ پارس 
8احمد سوریدانش پژوهان الوند 
9اباذر فتح اله زادهآفاق علم 
10مهرانگیر طالب زادهدانش پویان سرافراز 
11شهلا وفاییبه سوی فردای اندیشه روشن 
12حسن آقائیره حامیا 
13سید صدرالدین آل محمدصدر مهر ایرانیانبه دلیل فوت صاحب امتیاز مجوز لغو شده است
14محمد شهیر به پرویزی جعفریدانش جعفری 
15فریورز اردوباریاروند دوست غریب 
16حسین طاهریاندیش وران امید فردا 
17داود خدایاریآرمانسیس خاورمیانهبه دلیل فوت صاحب امتیاز مجوز لغو شده است
18علی قانعیارکان توسعه دانش 
19مهرداد تاجبخشتوسعه دانش و فناوری نخبگان 
20محمدعلی سرلکنخبگان پرشیابنا به درخواست شخصی اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شده است
21سید جواد زاددانش و فن آوری پیشرو 
22علیرضا شریف یزدیکرمان ایندیا 
23مینا منفرد حسام آبادیپژواک پویندگانبنا به درخواست شخصی اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شده است
24داود عبادیانیتوسعه فرهنگ مدیریت ایران 
25رامین محمد حسینی ناجیبین المللی پژوهشهای مدیریت ناجیبنا به درخواست شخصی اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شده است
26علی شالفروششریان فناوران پارس 
27محمد مهدی جمشیدی زرمهریدانش گستر راستین پارس 
28ابراهیم چگنیسارینا دانش پژوهبنا به درخواست شخصی اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شده است
29احسان جبالبارزیآرته علم و فرهنگ 
30فرهاد حاجی پروانهستاره دانش آرمان 
31عطاءا …بیات افشارتوسعه اندیشه والابنا به درخواست شخصی اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شده است
32رضا سیمبرنیکان خرد آفرینش 
33رضا دادگرپذیرش افق 
34رضا طیبیکلید علم جهانی 

 

منبع: خبرگزاری مهر