۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

لیست دانشگاه

نام دانشگاهسال تاسیسآدرس الکترونیکیاطلاعات تکمیلی
دانشگاه تهران1313www.ut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر1335www.aut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1359www.kntu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه علامه طباطبایی1363www.atu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه شاهد1365www.shahed.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر1363www.mut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی شریف1344www.sharif.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی علم و صنعت ایران1308www.iust.ac.irلینک صفحه
دانشگاه تربیت مدرس1360www.modares.ac.irلینک صفحه
دانشگاه الزهرا1343www.alzahra.ac.irلینک صفحه
دانشگاه شهید بهشتی1338www.sbu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه علوم پزشکی ایران1352www.iums.ac.irلینک صفحه
دانشگاه فردوسی مشهد1328www.um.ac.irلینک صفحه
دانشگاه صنعتی اصفهان1356www.iut.ac.irلینک صفحه
دانشگاه ارومیه1344www.urmia.ac.irلینک صفحه
دانشگاه شیراز1325www.shirazu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه اصفهان1325www.ui.ac.irلینک صفحه
دانشگاه تبریز1325www.tabrizu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه کاشان1352www.kashanu.ac.irلینک صفحه
دانشگاه سمنان1353www.semnan.ac.irلینک صفحه
دانشگاه گیلان1353www.guilan.ac.irلینک صفحه
دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان

تاسیس: 1353

اهداف:

 • تربیت انسانهای متعهد، خلاق، متخصص، پژوهشگر و کارآفرین برای پاسخگویی به نیازهای جامعه
 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی

 

 

تجهیزات و امکانات: اساتید و دانشمندان، پژوهشکده‌ ها، آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و کامل، مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

سطح علمی: رتبه شانزدهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

 

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 550 نفر

 

دانشکده ها:

 

آدرس الکترونیکی: www.guilan.ac.ir

 

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

تاسیس: 1353

اهداف:

 • همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
 • فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه
 • تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه

 

تجهیزات و امکانات: اساتید و دانشمندان، پژوهشکده‌ ها، پارک علم و فناوری، آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و کامل، مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

سطح علمی: رتبه پانزدهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 608 نفر

دانشکده ها:

 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده اقتصاد و مدیریت
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 • دانشکده علوم پايه
 • دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز
 • دانشکده مهندسی عمران
 • دانشکده مهندسی مکانیک
 • دانشکده مهندسي مواد و متالوژی
 • دانشکده صنایع
 • پردیس علوم و فنآوریهای نوین
 • دانشکده نانو فنآوری
 • دانشکده بیو فنآوری
 • دانشکده مهندسی نفت
 • دانشکده مهندسی انرژی های نوین
 • دانشکده مهندسی هوافضا
 • دانشکده کویر شناسی
 • دانشکده گردشگری
 • دانشکده هنر
 • دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
 • دانشکده دامپزشكي و دامپروري

آدرس الکترونیکی: www.semnan.ac.ir

 

دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

تاسیس: 1352

اهداف:

 • توسعه توان رقابتی و بررسی اسناد فرادستی شامل چشم انداز کشور
 • توسعه و تجربه برنامه ریزی راهبردی دانشگاههای مختلف جهان و ایران
 • شناخت آینده های ممکن و محتمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی
 • تولید، ترویج وکاربردی کردن دانش با تاکید برتعامل هوشمندانه با دانش جهانی و نواندیشی علمی

تجهیزات و امکانات: اساتید و دانشمندان، پژوهشکده‌های علوم و فناوری نانو و اسانس‌های طبیعی، مرکز تحقیقات نجوم و رشد، پژوهشی فرش و کاشان‌شناسی و مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

سطح علمی: رتبه چهاردهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 330 نفر

پردیس و دانشکده ها:

 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده معماری و هنر
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده ریاضی
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
 • دانشکده آموزش های الکترونیکی
 • دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
 • دانشکده مهندسی
 • پردیس خواهران
 • پردیس دانشگاهی

آدرس الکترونیکی: www.kashanu.ac.ir

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

تاسیس: ۱۳۲۵

اهداف:

 • مشاركت در انطباق محتواي آموزش ها با نيازهاي تخصصي جامعه و مقتضيات توسعه علوم
 • توام ساختن آموزش با پژوهش در كليه مقاطع تحصيلي
 • كمك به تامين نيازهاي بنيادي پژوهشي كشور
 • برقراري و گسترش ارتباط متقابل با موسسات آموزش عالي و ديگر بخشها در زمينه هاي علمي و فرهنگي و صنعتي
 • تغيير ساختار هرم دانشجويي دانشگاه به سوي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري

تجهیزات و امکانات: اساتید برجسته و سرشناس، دانشمندان، محققان و پژوهشگران معتبر علمی، آزمایشگاهها، کارگاهها، آموزشکده ها، موزه تاریخ و فرهنگ، حوزه های علمی، مرکز پردازش تصاویر ماهواره ای و مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

سطح علمی: رتبه دوازدهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 580 نفر

پردیس و دانشکده ها:

 • دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی
 • دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
 • دانشکده الهیات و علوم اسلامی
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده جغرافیا
 • دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده ریاضی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
 • دانشکده علوم طبیعی
 • دانشکده فنی-مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده فنی-مهندسی شیمی و نفت
 • دانشکده فنی-مهندسی عمران
 • دانشکده فنی-مهندسی فناوریهای نوین
 • دانشکده فنی-مهندسی مرند
 • دانشکده فنی-مهندسی مکانیک
 • دانشکده فنی-مهندسی میانه
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
 • پردیس بین‌المللی ارس
 • پردیس خودگردان تبریز

آدرس الکترونیکی: www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 

تاسیس: ۱۳۲۵

اهداف:

 • تأسيس آموزشگاه عالي بهداري
 • كمك به توسعه و ارتقاء علوم در كشور
 • مشاركت در تربيت و تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز كشور
 • مشاركت در فراهم سازي زمينه هاي توسعه تحقيقات، نوآوري، انتقال و جذب فن آوري
 • بهبود شاخص هاي آموزش عالي از نظر كمي و كيفي

 

تجهیزات و امکانات: اساتید، محققان و پژوهشگران، فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، امکانات پژوهشی تحقیقاتی، آزمایشگاه های تخصصی و تحقیقاتی

سطح علمی: رتبه یازدهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 509 نفر

پردیس و دانشکده ها:

 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده اهل بیت (علیهم السلام)
 • دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشکده مهندسی کامپیوتر
 • دانشکده علوم
 • دانشکده علوم و فناوری های نوین
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • دانشکده زبان های خارجی
 • دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 • دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
 • دانشکده حمل و نقل
 • دانشکده آموزش های مجازی
 • دانشکده مهندسی صناعت
 • پردیس میرداماد

آدرس الکترونیکی: www.ui.ac.ir

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد