۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                  رشته مدیریت اجرایی

مجموعه مدیریت اجرایی
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 4 2 1 1 8 7%
2 الگوهای فعل 1 0 0 1 2 2%
3 شبه جمله اسمی 0 0 2 0 2 2%
4 شکل کلمه 1 1 1 1 4 3%
5 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0 0%
6 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0 0%
7 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0%
8 کلمات ربطی 0 1 1 1 3 3%
9 حروف اضافه 2 2 1 2 7 6%
10 واژگان – فعل 3 4 2 4 13 11%
11 واژگان – صفت 3 1 1 1 6 5%
12 واژگان – اسم 1 4 4 4 13 11%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 0 0 2 0 2 2%
14 درک مطلب (زبان تخصصی) 15 15 15 15 60 50%
جمع 30 30 30 30 120 100%
گرايش:MBA   رياضي عمومي 1 و 2 سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تابع و بحث های اولیه مربوط به آن 3 2 1 3 9 8%
2 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 3 2 4 2 11 9%
3 مشتق و كاربردهاي آن در توابع تك متغيره 6 5 5 9 25 21%
4 انتگرال و كاربردهاي آن 3 4 2 3 12 10%
5 انتگرال ناسره 1 0 0 1 2 2%
6 دنباله و سري 1 0 1 0 2 2%
7 توابع چند متغيره 3 3 5 2 13 11%
8 عملگر نابلا 2 2 1 2 7 6%
9 ميدان‌هاي برداري (انحنا، تاب و …) 1 1 1 1 4 3%
10 انتگرال دوگانه و کاربرد های آن 1 3 3 0 7 6%
11 انتگرال سه گانه و کاربرد های آن 2 2 2 0 6 5%
12 انتگرال های منحنی الخط 1و 2 1 1 2 1 5 4%
13 انتگرال های منحنی السطح نوع 1و 2 1 0 1 0 2 2%
14 اعداد مختلط 1 1 1 1 4 3%
15 هندسه تحلیلی(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) 0 1 0 4 5 4%
16 ماتریس و دستگاه 1 2 1 1 5 4%
17 بسط دو جمله ای 0 1 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 30 120 100%
گرايش: مدیریت اجرایی              زبان فارسی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 درك مطلب 14 21 10 10 55 55%
2 معني لغت 4 1 3 3 11 11%
3 غلط املايي 0 1 3 2 6 6%
4 آرايه‌هاي ادبي 2 0 3 3 8 8%
5 تاريخ ادبيات و سبک های ادبی 0 1 3 3 7 7%
6 نگارش 0 0 0 1 1 1%
7 دستور زبان 5 1 3 3 12 12%
جمع 25 25 25 25 100 100%
گرايش: مدیریت اجرایی                 نظریه های عمومی مدیریت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري، مفاهيم، كليات 8 7 7 8 30 25%
2 نظريه پردازان كلاسيك 0 2 0 1 3 3%
3 برنامه‌ريزي 2 2 2 2 8 7%
4 سازماندهي و طراحي ساختار 2 3 3 4 12 10%
5 هماهنگي 0 1 0 1 2 2%
6 كنترل و نظارت 0 2 1 3 6 5%
7 تصميم‌گيري و حل مسأله و فناوری اطلاعات 1 1 0 0 2 2%
8 مكتب نئوكلاسيك و سيستمي 1 1 3 0 5 4%
9 نظريه اقتضا 0 0 0 0 0 0%
10 استعاره های هفت گانه،چرخه عمر سازمان ها 0 0 1 0 1 1%
11 خلاقيت، نوآوري و كارآفريني 0 0 0 0 0 0%
12 مديريت كيفيت 0 0 0 0 0 0%
13 مديريت تغيير 0 0 0 0 0 0%
14 مديريت دانش 0 0 1 0 1 1%
15 مديريت بحران و عدالت سازماني 0 0 0 0 0 0%
16 كليات رفتار سازماني 2 1 1 2 6 5%
17 تفاوت‌هاي فردي و شخصيت 0 0 0 0 0 0%
18 انگيزش و رفتار 2 2 0 2 6 5%
19 احساسات و ادراك 1 2 1 0 4 3%
20 ارزش‌ها، باورها و نگرش 1 1 0 1 3 3%
21 تجزیه و تحلیل مراوده ای 0 0 1 0 1 1%
22 علم كنترل و ارتباطات 1 1 0 3 5 4%
23 شنود موثر 0 0 0 0 0 0%
24 هدايت و رهبري 2 1 2 1 6 5%
25 قدرت و سياست 0 0 0 0 0 0%
26 مديريت استرس 0 0 0 0 0 0%
27 تيم و گروه و فرهنگ سازماني 2 0 3 0 5 4%
28 تضاد، تعارض و مذاكره 0 0 2 0 2 2%
29 رفتارهاي سياسي 0 0 0 0 0 0%
30 انضباط 0 0 0 0 0 0%
31 مفاهيم و كليات 2 1 0 0 3 3%
32 تجزيه و تحليل، طراحي و طبقه‌بندي 1 1 1 0 3 3%
33 برنامه‌ريزي مسير پيشرفت شغلي 1 0 0 0 1 1%
34 فرآيند كارمنديابي 0 0 0 1 1 1%
35 فرآيند اجتماعي سازي (جامعه‌پذيري) و بهسازي شغل 0 0 0 0 0 0%
36 فرآيند آموزش كاركنان 0 0 0 0 0 0%
37 فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مشاغل 1 1 1 0 3 3%
38 نظريه‌هاي حقوق و دستمزد 0 0 0 1 1 1%
جمع 30 30 30 30 120 100%
گرايش: مدیریت اجرایی وMBA                     استعداد و آمادگی تحصیلی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تشكيل معادله 3 4 3 2 12 8%
2 نظريه اعداد 2 5 2 2 11 7%
3 حركت(سرعت ،مسافت) 1 0 1 2 4 3%
4 جبر(اتحادها،تصاعد،توان،رادیکال،لگاریتم) 2 1 4 2 9 6%
5 مسائل مربوط به  ساعت 0 0 1 1 2 1%
6 مسايل كار(حركت و عملكرد) 0 1 2 1 4 3%
7 آناليز تركيبي و احتمال 0 2 3 0 5 3%
8 هندسه 3 5 2 6 16 10%
9 نامساوي ها 0 0 0 1 1 1%
10 نسبت و تناسب،درصد،تقسيم به سهم 3 1 2 3 9 6%
11 مسايل اقتصادي (نقطه سر به سر) 2 1 0 0 3 2%
12 استدلال منطقي 8 10 10 10 38 24%
13 درك مطلب 4 5 5 5 19 12%
14 تصحيح جملات 12 5 5 5 27 17%
جمع 40 40 40 40 160 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد