۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                           رشته مهندسی کشاورزی زراعت

موسسه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مهندسي كشاورزي-گرايش زراعت

زبان عمومي و تخصصي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 لغت 3 7 10 10 10 40 27%
2 گرامر 7 3 5 5 0 20 13%
3 Cloze Test 5 5 0 0 5 15 10%
4 Reading Comprehension 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
              زراعت  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 زراعت عمومي و علف هاي هرز 10 8 6 5 3 32 23%
2 ديمكاري و زراعت نباتات علوفه اي 5 6 4 10 6 31 22%
3 زراعت غلات 6 4 11 8 14 43 31%
4 زراعت نباتات صنعتي 4 7 9 7 7 34 24%
جمع 25 25 30 30 30 140 100%
                                              طرح آزمايش هاي كشاورزي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 مفاهيم و كليات آماري 2 1 2 1 1 7 6%
2  فنون کرتهاي زراعي 5 3 5 4 1 18 14%
3 طرح کاملا تصادفي متعادل و نامتعادل 3 3 2 2 1 11 9%
4  طرح بلوکهاي کامل تصادفي 3 4 2 3 1 13 10%
5 آزمون هاي مقايسه ميانگين 0 1 4 1 1 7 6%
6  طرح مربع لاتين 2 1 1 2 0 6 5%
7 طرح مربع لاتين مکرر 0 0 0 1 1 2 2%
8 طرح هاي چند مشاهده اي 1 0 2 0 3 6 5%
9 برآورد کرت هاي گم شده در طرح هاي پايه 0 0 0 0 2 2 2%
10 سودمندي نسبي در طرح هاي پايه 1 0 0 1 1 3 2%
11  آزمايشات فاکتوريل 4 4 3 7 8 26 20%
12  اختلاط در آزمايشات فاکتوريل 1 2 1 1 2 7 6%
13 تبديل داده ها 0 0 0 0 0 0 0%
14 اسپليت پلات و انواع آن 0 3 3 2 3 11 9%
15  تفکيک SS تيمار به افراد رگرسيوني و منحني پاسخ ها 3 2 1 0 0 6 5%
16 مقايسات گروهي تيمارها 0 1 1 0 0 2 2%
جمع 25 25 27 25 25 127 100%
                                  فيزيولوژي گياهان زراعي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 فتوسنتز(شامل كليات فتوسنتز و فيزيولوژي فتوسنتز(فتوسنتز نوري)) 0 1 1 3 1 6 5%
2 تثبيت CO2 توسط جوامع گياهي (بررسي واکنش تاريکي فتوسنتز، بررسي و مقايسه گياهان C3،C4،CAM) 2 1 4 1 3 11 9%
3 عوامل ضروري براي فتوسنتز 6 2 3 3 1 15 12%
4 کاهش تشعشع درون جوامع گياهي 1 1 1 2 1 6 5%
5 شاخص هاي فيزيولوژيك رشد 6 6 7 5 4 28 22%
6 انتقال و توزيع مواد فتوسنتزي و عبور مواد از عرض غشاء 1 2 3 3 3 12 10%
7 تنفس {شامل فيزيولوژي تنفس، انواع تنفس و …} 1 1 2 2 3 9 7%
8 رابطه آب و گياه 1 3 0 1 2 7 6%
9 بذر 2 0 2 0 1 5 4%
10 گلدهي 0 1 0 1 1 3 2%
11 تنظيم رشد گياه و هورمون ها 5 4 0 0 1 10 8%
12 آنزيم ومتابوليسم 0 2 0 2 0 4 3%
13 حاصلخيزي و تغذيه گياه(عناصرمعدني ) 0 0 1 0 1 2 2%
14 فيزيولوژي تنش ها 0 1 1 2 3 7 6%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
                              اكولوژي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 موضوع و تعاريف علم اكولوژي 4 0 0 0 0 4 3%
2 اکوسيستم 6 7 6 4 1 24 19%
3 اصول و مفاهيم انتقال ماده و انرژي در سيستم هاي اکولوژي 3 8 8 8 11 38 30%
4 اصول و مفاهيم مربوط به جمعيت و جامعه و روابط متقابل موجودات زنده 5 6 3 7 4 25 20%
5 عوامل اکولوژيکي و اثر آن بر پراکنش موجودات زنده 4 3 3 3 3 16 13%
6 بيوم ها 3 1 4 3 6 17 14%
7 اکولوژي انساني 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
                                 خاكشناسي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 فيزيك خاك 5 5 8 12 5 35 28%
2 شيمي و مينرالوژي خاك 3 7 9 2 8 29 23%
3 افق هاي خاك 2 1 1 3 1 8 6%
4 رده بندي خاك 0 0 0 1 0 1 1%
5 بيولوژي خاك 3 1 1 4 0 9 7%
6 ماده آلي خاك 2 2 2 0 2 8 6%
7 رابطه آب و خاك 4 3 1 1 5 14 11%
8 خاک هاي شور و سديمي 2 1 1 0 0 4 3%
9 حاصلخيزي خاک و کودهاي شيميايي 4 5 2 2 4 17 14%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد