۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                   مجموعه شیمی

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه شيمي

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1گرامر555552517%
2لغت10101010105033%
3درك مطلب15151515157550%
جمع3030303030150100%
شيمي آليسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آلکان ها0000000%
2سيكلو آلكانها0100121%
3شيمي فضايي31222107%
4آلكيل هاليدها25330139%
5الكلها و اترها1311175%
6آلکن هاودي ان ها31134128%
7آلکين ها1111153%
8بنزن و واكنشهاي الكترون دوستي0001011%
9آلدهيد ها و كتونها11036117%
10کربوکسيليک اسيدها و مشتقات انها0024175%
11آمين ها و مشتقات آنها2121064%
12فنول ها0020021%
13مشتقات دو عاملي2020264%
14هيدروكربنهاي بنزنوئيدي چند حلقه0000111%
15واكنشهاي پري سيكلي23411117%
16آروماتيسيته2210053%
17هتروسيكلها1211385%
18كربو هيدراتها2011043%
19آمينو اسيد0110132%
20طیف سنجی NMR443632013%
21طیف سنجی UV0000000%
22طیف سنجی MASS1110032%
23طیف سنجیIR1112275%
24شيمي فيزيك آلي2210164%
25جداسازی و شناسایی مواد0000000%
جمع3030303030150100%
شيمي تجزيهسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آمار در شيمي1111264%
2اسيدها بازها ونمک22231107%
3تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس1210153%
4رسوب و واکنش هاي رسوبي3131196%
5کمپلکس و واکنش هاي کمپلکسومتري0001011%
6تیتراسیونهای اکسایش -کاهش1210264%
7مقدمه اي بر الکتروشيمي و تيتراسيون هاي الکتروشيميايي2211175%
8پتانسيو متري523321510%
9کولو متري و الکتروگراوي متري1121275%
10پلاروگرافي و ولتا متري0212164%
11امپرومتري0110243%
12هدايت سنجي0100121%
13اصول طيف سنجي21241107%
14اسپکتروسکوپيuv_vis2013285%
15اسپکتروسکوپي IR و روش هاي پخش نور1012153%
16اسپکتروسکوپي اتمي42202107%
17فلورسانس و فسفرسانس0111032%
18رامان1311064%
19اسپکتروسکوپي اشعهx0101132%
20NMR0232185%
21لیزر1000121%
22MASS0010121%
23روشهاي جداسازي وکروماتو گرافي32233139%
24استخراج0100121%
جمع3030303030150100%
شيمي معدنيسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1آرايش الکتروني اتم0000000%
2بار موثرهسته1100021%
3ترم هاي طيفي2020264%
4خواص بنيادي اتم(يونش-الكترونخواهي-الكترونگاتيوي)1001132%
5نظريه پيوند ظرفيت(ساختار لوئيس)35321149%
6اربیتال مولکولی1101032%
7طیف بینی فتو الکترون1000011%
8تقارن و نظريه گروه در شيمي454522013%
9جامدات يوني و فلزي و ساختار بلورها22333139%
10اسيد ها و باز ها1000011%
11مقدمه اي بر کمپلکس ها و نامگذاري آنها1311285%
12ايزومري در کمپلکس ها2130285%
13نظريه هاي پيوند در كمپلكس ها20226128%
14اثر يان تلر1101143%
15طيف هاي الکتروني کمپلکس ها(انتقالهاي الكتروني)567933020%
16سينتيک و مکانيسم واکنشها1212285%
17شيمي آلي فلزي234351711%
18ساير0000000%
جمع3030303030150100%
شيمي فيزيكسراسری
ردیفسر فصل مباحث8485868788مجموع 5 سال سراسرینسبت از کل
سراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
1گازها و نظريه جنبشي مولكولي2031064%
2آمار مولكولي0001011%
3قانون اوّل ترموديناميک (HوU)21323117%
4كاربرد قانون اول ترموديناميك در گرما شيمي1031275%
5قانون دوم ترمودینامیک و كاربرد آن0230496%
6قانون سوم ترموديناميك1222075%
7تعادلهاي شيميايي0000000%
8محلولها1202164%
9فازها22243139%
10الكتروشيمي661331913%
11سينتيك شيميايي و شيمي سطح و كاتاليزور553432013%
12ترموديناميك مولكولي0000000%
13شيمي كوانتوم777773523%
14طيف سنجي مولكولي333341611%
جمع3030303030150100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد