۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                                    مجموعه فیزیک

مجموعه فيزيك

زبان عمومي و تخصصيسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1زمان ها00%
2الگوهای فعل00%
3شبه جمله اسمی00%
4اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش00%
5شکل کلمه00%
6مطابقت فاعل با فعل00%
7کلمات ربطی00%
8حروف اضافه310%
9وارونگی و ساختار موازی00%
10واژگان – فعل517%
11واژگان – صفت13%
12واژگان – اسم413%
13واژگان – قید + افعال دو کلمه ای27%
14زبان تخصصی(درک مطلب )1550%
جمع30100%
فيزيك پايهسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آناليز برداري210%
2حركت00%
3نيرو15%
4قانون پايستگي15%
5الكترواستاتيك (پتانسيل و ميدان)210%
6الكترواستاتيك در دي الكتريك15%
7انرژي الكترواستاتيكي210%
8هيدروديناميك و موج در محيط كشسان15%
9نور هندسي(آينه و عدسي)15%
10مركز جرم15%
11برخورد00%
12پايستگي تكانه و جرم متغير15%
13ميدان مغناطيسي و نيروي مغناطيسي15%
14امواج صوتي و دما00%
15تداخل امواج نوري15%
16گرانش00%
17نوسان00%
18القاي فارادي15%
19انرژي مغناطيسي00%
20مدارات الكتريكي00%
21گرما و قانون اول ترموديناميك و نظريه جنبشي گازها315%
22پراش نور و توري ها00%
23تعادل00%
24دوران00%
25جريان هاي كند تغيير00%
26معادلات ماكسول و انتشار امواج در محيط هاي مغناطيسي00%
27آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك15%
28پلاريزاسيون00%
جمع20100%
فيزيك جدیدسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آزمايش مايكلسون مورلي00%
2نسبيت خاص(تبديلات لورنتس، انقباض طول، اتساع زمان)233%
3ديناميك نسبيتي00%
4برخوردهاي نسبيتي ، چهاربردارها، انرژي نسبيتي00%
5تابش جسم سياه00%
6پديده كامپتون117%
7دوپلر نسبيتي117%
8فوتوالكتريك117%
9تابش ترمزي00%
10آزمايش فرانك هرتز و آزمايش براگ00%
11مباني مكانيك موجي و سرعت فاز و گروه117%
12شرط كوانتش زامرفيلد00%
13مدل اتمي بوهر00%
14ساختار اتم هيدروژن00%
جمع6100%
كوانتومسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1عملگر ها در مكانيك كوانتومي18%
2معادله شرودينگر217%
3مباني مكانيك كوانتومي در نمادگذاري ديراك00%
4پتانسيل ها18%
5روش عملگري در مكانيك كوانتومي (نوسانگر هارمونيك)00%
6ديدگاه هايزنبرگ و شرودينگر(تحول زماني)18%
7مكانيك ماتريسي18%
8سيستم هاي N ذره اي00%
9اسپين و آزمايش اشترن گرلاخ00%
10پتانسيل هاي متقارن كروي00%
11اتم هيدروژن00%
12الكترون در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس18%
13جمع اندازه حركت زاويه اي325%
14اختلال مستقل از زمان18%
15اختلال وابسته به زمان00%
16اتم هيدروژن واقعي00%
17اتم هليم00%
18روش وردش ريتس00%
19پراكندگي18%
جمع12100%
مغناطيسسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آناليز برداري00%
2الكترواستاتيك18%
3الكترواستاتيك در دي الكتريك18%
4نظريه ميكروسكوپي دي الكتريك ها00%
5انرژي الكترواستاتيكي325%
6جريان الكتريكي18%
7ميدان مغناطيسي00%
8خواص مغناطيسي مواد00%
9نظريه ميكروسكوپي مغناطيسي00%
10القاي الكترومغناطيسي و القاي متقابل325%
11انرژي مغناطيسي18%
12جريان هاي كند تغيير00%
13فيزيك پلاسما و ابررساناها00%
14معادلات ماكسول00%
15انتشار امواج الكترومغناطيسي00%
16امواج در نواحي مرزدار00%
17پاشندگي نوري00%
18الكتروديناميك و نسبيت00%
19تابش217%
جمع12100%
مكانيك تحليليسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1آناليز برداري و دستگاه هاي مختصات00%
2سينماتيك حركت325%
3ديناميك18%
4قانون پايستگي انرژي و تكانه18%
5مركز جرم00%
6كاربرد مركز جرم و برخورد18%
7گرانش00%
8نيروهاي مركزي و قوانين كپلر00%
9پتانسيل موثر و زاويه اوج و حضيض00%
10تابع لاگرانژ و معادلات آن00%
11هاميلتوني و ثابت حركت18%
12نوسان با يك يا چند درجه آزادي18%
13حركت دوراني و پايستگي تكانه زاويه اي325%
14تعادل18%
15زواياي اويلر00%
16دستگاه هاي مختصات چرخان00%
جمع12100%
ترموديناميك ومكانيك آماريسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1دما و سيستم ترموديناميكي ساده117%
2كار در ترموديناميك00%
3قانون اول ترموديناميك00%
4گاز هاي كامل00%
5ماشين ها و يخچال و قانون دوم ترموديناميك00%
6آنتروپي و مواد خالص117%
7گذار فاز00%
8مكانيك آماري467%
جمع6100%
رياضي فيزيكسراسری
ردیفسر فصل مباحث88نسبت از کل
سراسری
1تحليل برداري00%
2دستگاه هاي مختصات00%
3تحليل تانسوري217%
4دترمينان ها و ماتريس ها18%
5نظريه گروه18%
6سري هاي نامتناهي18%
7توابع متغير مختلط 1و2325%
8معادلات ديفرانسيل18%
9سري فوريه217%
10تئوري اشتورم ليوويل و متعامد سازي00%
11توابع خاص18%
جمع12100%

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد