۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کیمیا بیدرام/ رتبه ۹۸ / علوم انسانی
از اصفهان
رتبه ۹۸ رشته انسانی .کنکور۹۷

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

 

کارنامه کامل کیمیا بیدرام رتبه ۹۸ رشته علوم انسانی کنکور ۹۷