میلاد پناهگاهی داشنجوی رشته دندانپزشکی میلاد پناهگاهی، رتبه برتر کنکور درباره ویژگی های مجموعه آموزشی پرواز می‌گوید: «دید طراحانه اساتید پرواز به داوطلبان کمک می‌کند تا از دام‌های تستی کنکور سربلند بیرون بیایند و نتیجه خوبی در کنکور کسب کنند.» به گفته این دانشجوی رشته...