۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کارنامه امیرمهدی ایمان زاده رتبه ۲۹۲ رشته علوم تجربی

از اردبیل

داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |روزانه

 

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه امیرمهدی ایمان زاده رتبه ۲۹۲ رشته علوم تجربی

 

امیرمهدی ایمان زاده/ رتبه 292- کنکور ۹۷ / رشته علوم تجربی

مشاهده نتیجه

 

امیرمهدی ایمان زاده/ رتبه 292- کنکور ۹۷ / رشته علوم تجربی