فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

زهرا منصوری دوقزلو
از استان فارس-آباده
رتبه ۸۹۲ رشته تجربی.کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه کامل زهرا منصوری دوقزلو رتبه ۸۹۲ رشته علوم تحربی کنکور۹۶