۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

سودا نعمانی – رتبه ۳۸۵ کنکور سراسری و در حال حاضر دانشجوی رشته هوا فضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر