۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

فائزه کرمیانی رتبه ۳۵ کنکور سراسری ۹۴  / رتبه ۲۹۵ کشوری

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی