۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

فاطمه ابراهیمی / رتبه ۲۸۵ / علوم انسانی
از آذربایجان شرقی – بناب

رتبه ۲۸۵ رشته انسانی .کنکور۹۷

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

 

کارنامه کامل فاطمه ابراهیمی رتبه ۲۸۵ رشته علوم انسانی کنکور ۹۷