۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

فاطمه محمدی رتبه ۳۵۴۴  کنکور سراسری ۹۶ – تجربی/ بینایی سنجی| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کارنامه فاطمه محمدی کنکور سراسری ۹۶ – تجربی

 

 

مشاهده نتیجه

 

بینایی سنجی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

دانشجوی دکترای عمومی | رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی