۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کارنامه مرصاد شاهد صادق رتبه ۱۴۹۶ رشته علوم تجربی

از گیلان

پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه

 

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه مرصاد شاهد صادق رتبه ۱۴۹۶ رشته علوم تجربی

 

مرصاد شاهد صادق / رتبه 1496 - کنکور ۹۷ / رشته علوم تجربی

مشاهده نتیجه

مرصاد شاهد صادق / رتبه 1496 - کنکور ۹۷ / رشته علوم تجربی

مصاحبه با مرصاد شاهدصادق رتبه ۱۴۹۶ کنکور ۹۷

 

توضیح؛ اینکه متاسفانه در ویدئو آقای شاهدصادق به اشتباه رتبه شون رو ۱۳۶۰ میگن که در واقع ۱۴۹۶ هستش و مستندات کارنامه نیز در سایت موجود است و اشتباه لفظی می باشد.