۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کارنامه مریم فراهانی رتبه ۱۴۱۹ رشته علوم ریاضی

از تهران

مهندسی شهرسازی | دانشگاه بین‌المللی امام خمینی – قزوین | روزانه

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه مریم فراهانی رتبه ۱۴۱۹ رشته علوم ریاضی

مریم فراهانی / رتبه 1419- کنکور ۹۷ / رشته علوم ریاضی

مشاهده نتیجه

 

مریم فراهانی / رتبه 1419- کنکور ۹۷ / رشته علوم ریاضی