۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

معصومه رحیمی
از استان اردبیل – گرمی
رتبه ۲۷۲ علوم انسانی .کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه کامل معصومه رحیمی رتبه ۲۷۲ رشته علوم انسانی کنکور ۹۶