۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

مهدی دیناری
از استان خوزستان – اهواز
رتبه ۱۵۷۲ رشته علوم انسانی .کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه کامل مهدی دیناری رتبه ۱۵۷۲ رشته علوم انسانی کنکور ۹۶