۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کارنامه مهدی موسی‌پور رتبه ۱۱۱۴۶ رشته علوم ریاضی

از تهران

مهندسی کامپیوتر | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه

 

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه مهدی موسی‌پور رتبه ۱۱۱۴۶ رشته علوم ریاضی

 مهدی موسی‌پور / رتبه 11146- کنکور ۹۷ / رشته علوم ریاضی

 

مشاهده نتیجه

مهدی موسی‌پور / رتبه 11146- کنکور ۹۷ / رشته علوم ریاضی