۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کوثر مباشر امینی
از استان آذربایجان عربی- ارومیه
رتبه ۲۸۶ علوم ریاضی .کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه کامل کوثر مباشر امینی رتبه ۲۸۶ رشته علوم ریاضی کنکور۹۶