فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
آغاز ثبت نام برای تخمین رشته نرم افزاری و انتخاب رشته به همراه مشاورین مجرب (اطلاعات بیشتر تماس با 09128501125)
انتخاب رشته تخصصی 1401

کوثر مباشر امینی
از استان آذربایجان عربی- ارومیه
رتبه ۲۸۶ علوم ریاضی .کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه کامل کوثر مباشر امینی رتبه ۲۸۶ رشته علوم ریاضی کنکور۹۶