فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
شروع ثبت نام انتخاب رشته ۹۹ در مرکز مشاوره پرواز همراه با تیم حرفه ای و کارآزموده دکتر پدرام
اطلاعات بیشتر

سال دوم ریاضی و فیزیک (۹۴-۹۵)

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۲۶٫۲

دوم

ریاضی فیزیک۹۳

۲۲۷٫۱

شیمی ۲وآزمایشگاه

دوم ریاضی فیزیک

۲۳۳٫۲

دوم

ریاضی فیزیک

۲۳۴٫۳ ریاضیات دوم

ریاضی فیزیک

۲۳۸٫۳ آمادگی دفاعی دوم

ریاضی فیزیک

۲۲۴٫۱ عربی دوم

ریاضی فیزیک

۲۲۵٫۱ جغرافیا دوم

ریاضی فیزیک

۲۳۴٫۳

۲۵۸٫۵

آمار و مدل سازی دوم

ریاضی فیزیک