فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

سوالات مسابقه بینندگان برنامه سنجش کنکوری ها

سوال مسابقه دوازدهم

(۹۴/۱۰/۰۲)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی۳۰۰۰۸۰۰۸

۱۲

سوال مسابقه یازدهم

(۹۴/۰۹/۳۰)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی۳۰۰۰۸۰۰۸

شیمی

 

سوال مسابقه دهم

(۹۴/۰۹/۲۸)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی۳۰۰۰۸۰۰۸

۱۰

 

سوال مسابقه نهم

(۹۴/۰۹/۲۵)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی۳۰۰۰۸۰۰۸

سوال مسابقه هشتم

(۹۴/۰۹/۲۳)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

08

سوال مسابقه هفتم

(۹۴/۰۹/۱۶)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

 

سوال مسابقه ششم

(۹۴/۰۹/۱۴)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

سوال مسابقه پنجم

(۹۴/۰۹/۰۹)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

05

سوال مسابقه چهارم

(۹۴/۰۹/۰۷)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

04

سوال مسابقه سوم

(۹۴/۰۹/۰۴)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

03-v3

 

 

سوال مسابقه دوم

(۹۴/۰۹/۰۲)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

02-s

سوال مسابقه اول

(۹۴/۰۸/۳۰)

ارسال گزینه ی صحیح به سامانه ی ۳۰۰۰۸۰۰۸

01