پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون قبولی سازمان سنجش غیر قانونی است به گزارش روابط  عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کابردی طی بخشنامه ای به مراکز آموزشی این دانشگاه اعلام کرد: پذیرش دانشجو در مراکز...