دانشگاه غیرانتفاعی پذیرش بصورت بدون آزمون و با آزمون دارد . دانشگاه غیرانتفاعی هرساله به دو روش با آزمون و بدون آزمون که در روش با آزمون بوسیله کنکور سراسری ۹۷ و بدون آزمون نیز از طریق سوابق تحصیلی متقاضیان ، دانشجو پذیرش می کند . به دلیل آنکه از جمله دانشگاه های تحت...