فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

نمونه تدریس های منابع آموزشی پرواز

بررسی ، قضاوت و انتخاب بهترین حق شماست …

تابع/ ریاضی/ آریان حیدری

ریاضیات جامع(پایه و پیش ۱)

شیمی ۲ استاد صالحی راد

فیزیک پیش دانشگاهی۱ - دینامیک

مشتق۲/ تجربی/ آریان حیدری

نکته و تست زیست شناسی

زیست سوم استاد فراهانی

شیمی سال سوم دبیرستان

ریاضی عمومی انسانی سال سوم

آرایه های ادبی کنکور

فلسفه چهارم

عربی هورفر برای کنکور

ادبیات اختصاصی (انسانی)

هندسه مختصاتی و منحنی های درجه ۲

زیست گیـاهی

بردار و کار و انرژی فیزیک دوم

قرابت معنایی سال چهارم

منطق سال سوم

جمع بندی ادبیات

الکتریسیته ساکن

ویژگی‌های ماده، گرما و قانون گازها فیزیک دوم

نور و عدسی فیزیک اول

ریدینگ و کلوزتست

زبان فارسی

دین و زندگی چهارم

شیمی سال دوم از استاد مهدی صالحی راد

قـواعـد عربـی سـوم

ریاضی انسانی (جمع بندی و حل تست های کنکور )

ریاضی آمار سال دوم انسانی

فلسفه سال سوم انسانی