فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

همایش جمع بندی پایانی

 جمع بندی فیزیک چهارم با استاد فرید اعلم:

 

دانلود سایر فیلم های آموزشی پرواز با کیفیت بالاتر:

کد درسنام درسمبحثdvd برای دانلود/تعداد کل dvdرشتهنام استادزمان ویدیوحجم فایللینک دانلود
1156ریاضیتابع(بخش دوم)5/1انسانیمرتضی محمدی نژاد00:37:36163MBدانلود
1156ریاضیتابع(بخش اول)5/1انسانیمرتضی محمدی نژاد00:35:27153MBدانلود
1040ریاضی کامل کنکوردنباله های حدی(قسمت 2)34/12ریاضی - تجربیمحسن خلیلی00:50:44231MBدانلود
1040ریاضی کامل کنکوردنباله های حدی(قسمت 1)34/12ریاضی - تجربیمحسن خلیلی00:51:29127MBدانلود
1001شیمی 2فصل1(قسمت 1)8/1ریاضی - تجربیصالحی راد00:35:06153.65MBدانلود
1001شیمی 2فصل1(قسمت 2)8/1ریاضی - تجربیصالحی راد00:33:20146.18MBدانلود
1021زیست3فصل 1 (قسمت 1)12/1تجربیفراهانی00:36:28153.40MBدانلود
1021زیست3فصل 1 (قسمت 2)12/1تجربیفراهانی00:42:16177.83MBدانلود
1056فیزیک 3خازن(قسمت 1)4/1ریاضی-تجربینادری نژاد00:49:21207.13MBدانلود
1056فیزیک 3خازن(قسمت 2)4/1ریاضی-تجربینادری نژاد00:53:06223.21MBدانلود
168ریاضیترکیب توابع(قسمت 1)5/2ریاضیآریان حیدری00:43:00180.06MBدانلود
168ریاضیترکیب توابع(قسمت 2)5/2ریاضیآریان حیدری00:44:17186.27MBدانلود
167ریاضیتابع قسمت 14/1تجربیآریان حیدری00:48:00322MBدانلود
167ریاضیتابع قسمت 24/1تجربیآریان حیدری00:44:00294MBدانلود
213فیزیکحرکت شناسی8/1ریاضی_تجربیفرید اعلم00:59:00798MBدانلود
224فیزیکحرکت نوسانی8/1ریاضی_تجربیتهرانچی00:52:00710MBدانلود
207فیزیکبردار کار و انرژی6/1دوم
ریاضی_تجربی
فرید اعلم01:17:00513MBدانلود
215فیزیکجمع بندی فیزیک پیش10/1چهارم و کنکورفرید اعلم01:32:00614MBدانلود
223فیزیکمغناطیس و القای الکترو مغناطیسی5/1سوم
ریاضی_تجربی
تهرانچی01:12:00418MBدانلود
149شیمیترمودینامیک6/1سوم
ریاضی_تجربی
اسلامی01:06:00441MBدانلود
187هندسههندسه 17/1ریاضی_تجربیانصاری00:51:00342MBدانلود
154شیمیشیمی دوم6/1ریاضی_تجربیصالحی راد00:55:00369MBدانلود
-حل تشریحی سوالات ریاضی عمومی(بخش اول) کنکور سراسری ۹۴-تجربیوحید انصاری00:30:28107MBدانلود
-حل تشریحی سوالات ریاضی عمومی (بخش دوم) کنکور سراسری ۹۴-تجربیوحید انصاری00:31:13110MBدانلود
-حل تشریحی سوالات ریاضی عمومی (بخش سوم) کنکور سراسری ۹۴-تجربیوحید انصاری00:34:29115MBدانلود
187هندسههندسه 17/1ریاضی_تجربیانصاری00:59:00394MBدانلود
194زیستزیست شناسی دوم8/1دوم و کنکور علوم تجربیفراهانی01:07:00471MBدانلود
کد درسنام درس مبحثdvd برای دانلود/تعداد کل dvdنام استادزمان ویدیوحجم فایللینک دانلود
1110ادبیات اختصاصیآرایه های ادبی11/8قاضی00:37:10128MBدانلود
1120عربی کنکوراعراب فعل مضارع(بخش 1)17/9هورفر00:29:27123MBدانلود
1120عربی کنکوراعراب فعل مضارع(بخش 2)17/9هورفر00:31:49133MBدانلود
111ادبیات فارسیآرایه های ادبی13/1احمدنیا01:06:00464MBدانلود
109زبان انگلیسیواژگان سال سوم و چهارم-قسمت 17/1خزایی01:00:00813MBدانلود
109زبان انگلیسیواژگان سال سوم و چهارم-قسمت 27/1خزایی00:57:00771MBدانلود
108زبان انگلیسیریدینگ و کلوزتست(بخش1)10/5خزایی01:01:00789MBدانلود
108زبان انگلیسیریدینگ و کلوزتست(بخش2)10/5خزایی01:06:00368MBدانلود
124عربیترجمه,تعریب(جلسه اول)10/1کشاورز صدر01:09:00875MBدانلود
1101ادبیاتآرایه های ادبی3/1افخمی00:40:19154MBدانلود
1102زبان فارسیواژ و تکواژ5/1افخمی00:44:54126MBدانلود