"آریان حیدری" و بزرگترین همایش ریاضی کشور همایش جمع بندی ریاضیات آریان حیدری ویژه داوطلبین رشته ریاضی و تجربی در مرکز همایش های دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد. حل ، بررسی و تشریح نکات تمام تست های کنکور، حل تکنیکی تست ها و بررسی تست های احتمالی با...