فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

پاسخ نامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور94

 

سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
2 سوالات گروه آزمايشي علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي دفترچه اصول و عقاید فقه
3 سوالات گروه آزمايشي هنر
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي
4 سوالات گروه آزمايشي علوم تجربی
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي دفترچه بهیاری
5 سوالات گروه آزمايشي زبانهای خارجی
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني
و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي زبان انگلیسی دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
6 سوالات خارج از كشور(ساعت 12:00 روز شنبه 1394/3/23) دفترچه عمومی دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم انساني
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم تجربی
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي علوم رياضي
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي هنر
دفترچه اختصاصي
گروه آزمايشي زبان
دفترچه فرهنگ و معارف اقليتهاي دينيو زبانهاي خارجي غيرانگليسي دفترچه علوم انساني (اصول عقايد و فقه) دفترچه علوم تجربی (بهياري) دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه

پاسخنامه کلیدی کنکور 94

رشته دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
ریاضی و فیزیکدانلوددانلود
علوم تجربیدانلوددانلودپاسخ نامه بهیاری
علوم انسانیدانلوددانلودپاسخنامه اصول و عقاید فقه
زباندانلوددانلود
هنردانلوددانلود

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش اول)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش دوم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش سوم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور سراسری 94 رشته ریاضی فیزیک(بخش چهارم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی پایه کنکور سراسری 94 رشته تجربی(بخش اول)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی پایه کنکور سراسری 94 رشته تجربی(بخش دوم)

فیلم حل تشریحی سوالات ریاضی پایه کنکور سراسری 94 رشته تجربی(بخش سوم)