۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب درسی دوم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۲۴٫۲

عربی ۲

دوم

علوم انسانی

۲۲۵٫۲

دوم

علوم انسانی

۲۳۵٫۴ تاریخ ایران وجهان ۱ دوم

علوم انسانی

۲۴۰٫۱

اقتصاد

دوم

علوم انسانی۹۳

۲۴۳٫۱

جامعه شناسی ۱

دوم

علوم انسانی

۲۴۶٫۱

تاریخ ادبیات ایران وجهان ۱

دوم

علوم انسانی

۲۸۵٫۵

آمارومدل سازی

دوم

علوم انسانی

۲۲۳٫۱ انگلیسی (۲)

دوم

علوم انسانی۹۳

معرفی مطالب
با جمع بندی های پرواز کنکور 98 را ببندید ....
مشاهده کلیه منابع جمع بندی
10% تخفیف
معرفی محصول
فیلم آموزشی همایش استثنایی جمع بندی ریاضیات کنکور آریان حیدری 324000 تومان
مشاهده اطلاعات محصول