۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب درسی دوم متوسطه ( هشتم ) ۹۵-۹۶

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود  

سال تحصیلی:

۹۵-۹۶

۱۱۸

علوم تجربی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه۵۱۲٫۰۹ کیلوبایت
 بخش اول۶٫۱۸ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی۶٫۲۶ مگابایت

۱۱۷

ریاضی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۵۱۲٫۶۶ کیلوبایت
بخش اول۱٫۱۳ مگابایت
بخش دوم۱٫۰۵ مگابایت
 بخش سوم۸۷۷٫۰۱ کیلوبایت
 بخش چهارم۸۲۰٫۷۷ کیلوبایت
 بخش پنجم۱٫۰۱ مگابایت
 بخش ششم۹۸۰٫۳۶ کیلوبایت
 بخش هفتم۱٫۲۶ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی۴٫۵۸ مگابایت

۱۱۶

کار و فناوری

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۷۰۰٫۳۳ کیلوبایت
بخش اول۱٫۳۶ مگابایت
بخش دوم۲٫۵۸ مگابایت
بخش سوم۴٫۲۵ مگابایت
بخش چهارم۵٫۴۲ مگابایت
بخش پنجم۱٫۱۹ مگابایت
بخش ششم۱٫۵۸ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
کار و فناوری۱۳٫۸۲ مگابایت

۱۱۹

پیام های آسمان

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
پیام های آسمان۴٫۱۸ مگابایت

۱۱۵

فارسی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۸۲۴٫۹۱ کیلوبایت
بخش اول۱٫۱۱ مگابایت
بخش دوم۱٫۴۸ مگابایت
بخش سوم۱٫۷ مگابایت
بخش چهارم۱٫۵۵ مگابایت
بخش پنجم۲٫۴۵ مگابایت
بخش ششم۳٫۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
فارسی۹٫۶۶ مگابایت

۱۱۵/۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۱٫۲۹ مگابایت
بخش اول۳٫۲۲ مگابایت
بخش دوم۴٫۱۶ مگابایت
بخش سوم۳٫۹۸ مگابایت
بخش چهارم۴٫۳۳ مگابایت
بخش پنجم۳٫۳۵ مگابایت
بخش ششم۳٫۸۵ مگابایت
بخش هفتم۳٫۷ مگابایت
بخش هشتم۴٫۸۷ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

۱۲۳

فرهنگ و هنر

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۴٫۶۹ مگابایت
بخش اول۲٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
فرهنگ و هنر۸٫۲۱ مگابایت

۱۲۲

مطالعات اجتماعی

(۳۰/۰۳/۹۵)

 

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۵۳۲٫۵۵ کیلوبایت
بخش اول۵٫۹۷ مگابایت
بخش دوم۳٫۱۷ مگابایت
بخش سوم۶٫۷۲ مگابایت
بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
فایل کامل کتاب: 

۱۲۵

عربی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۷۸۹٫۴۵ کیلوبایت
بخش اول۶٫۰۸ مگابایت
بخش دوم۶۵۶٫۴۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
عربی۶٫۶۶ مگابایت

۱۲۷

تفکر و سبک زندگی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۲٫۹۴ مگابایت
بخش اول۲٫۰۵ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
تفکر و سبک زندگی ۴٫۵۳ مگابایت

۱۲۱/۱

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

تفکر و سبک زندگی (پسران)۷۲۳٫۷۶ کیلوبایت

۱۲۴انگلیسی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

انگلیسی (۲)۶٫۹ مگابایت

۱۲۴/۱کتاب کار انگلیسی

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۶۹۷٫۴۲ کیلوبایت
بخش اول۱٫۹۸ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
کتاب کار انگلیسی۲٫۲۷ مگابایت

۱۲۶آموزش قرآن

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه۶٫۲۲ مگابایت
بخش اول۸٫۰۷ مگابایت
بخش دوم۴٫۶۸ مگابایت
بخش سوم۱٫۹۲ مگابایت
فایل کامل کتاب: 
آموزش قرآن۱۹٫۳۴ مگابایت

۱۱۹/۱

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(۳۰/۰۳/۹۵)

دوم متوسطه

(هشتم)

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)۸۵۳٫۱ کیلوبایت