۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

کتاب درسی سال سوم متوسطه رشته انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه
رشته

۲۴۹٫۲

ادبیات فارسی ۳

سوم

علوم انسانی

۲۴۹٫۴

سوم

علوم انسانی

۲۵۴٫۲ عربی ۳ سوم

علوم انسانی

۲۵۸٫۶ ریاضی  سوم علوم انسانی

۲۶۸٫۱ روانشناسی سوم علوم انسانی۹۳

۲۷۱٫۳ تاریخ  ایران وجهان ۲ سوم علوم انسانی

۲۷۱٫۴ جغرافیا ۲ سوم علوم انسانی

۲۷۶٫۱ تاریخ ادبیات ایران وجهان ۲ سوم علوم انسانی

۲۷۷ منطق سوم علوم انسانی

۲۷۷٫۱ فلسفه سوم علوم انسانی

۲۸۰٫۱ آرایه های ادبی سوم علوم انسانی

۲۸۱٫۱ جامعه شناسی ۲ سوم علوم انسانی

معرفی مطالب
با جمع بندی های پرواز کنکور 98 را ببندید ....
مشاهده کلیه منابع جمع بندی
10% تخفیف
معرفی محصول
فیلم آموزشی همایش استثنایی جمع بندی ریاضیات کنکور آریان حیدری 324000 تومان
مشاهده اطلاعات محصول