۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
آرایه های ادبی

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

کد کتاب: ۲۸۰/۱
سال تحصیلی:۹۴-۹۵
لینک های دانلود کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه۴۵۸٫۲۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۲۷۹٫۳۴ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم۳۲۷٫۱۴ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم۳۳۷٫۸۳ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم۴۰۷٫۹۸ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم۲۸۴٫۶۸ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم۱۷۸٫۴۷ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم۲۶۲٫۸۲ کیلوبایت
لینک کامل دانلود کتاب: