۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
آمار و مدلسازی

تاریخ ارسال ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

کد کتاب: ۲۳۴/۳و۲۵۸/۵
سال تحصیلی:۹۴-۹۵
لینک های دانلود کتاب:
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه ۶۱۵٫۸۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۳۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۹۲۶٫۲۱ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۹۱۴٫۳۶ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۸۹۰٫۸۹ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۶۸۴٫۹۲ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۸۹۲٫۲۳ کیلوبایت
لینک کامل دانلود کتاب:
ضمیمه حجم
PDF icon آمار و مدلسازی ۵٫۳۴ مگابایت