۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
آمار و مدلسازی

تاریخ ارسال ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

کد کتاب: ۲۳۴/۳و۲۵۸/۵
سال تحصیلی:۹۴-۹۵
لینک های دانلود کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه۶۱۵٫۸۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۱٫۳۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم۹۲۶٫۲۱ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم۹۱۴٫۳۶ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم۸۹۰٫۸۹ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم۶۸۴٫۹۲ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم۸۹۲٫۲۳ کیلوبایت
لینک کامل دانلود کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon آمار و مدلسازی۵٫۳۴ مگابایت