۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
مبانی علم رایانه

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۱۲

کد کتاب: ۲۶۶/۳
سال تحصیلی:۹۴-۹۵
لینک های دانلود کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه۵۶۶٫۸۴ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۴۴۷٫۱۳ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم۶۲۹٫۶۷ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم۱٫۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۱٫۰۹ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۱٫۱۹ مگابایت
PDF icon بخش ششم۷۹۴٫۸ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم۵۰۰٫۸۷ کیلوبایت
لینک کامل دانلود کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon مبانی علم رایانه۳٫۱۶ مگابایت