فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کنکور کارشناسی ارشد 94

نام رشتهدریافت اطلاعاتنام رشتهدریافت اطلاعات
ادبیات فارسیدانلود
اقتصاد کشاورزیدانلود
اقیانوس شناسی فیزیکیدانلود
الهیات و معارف اسلامی(1)دانلود
الهیات و معارف اسلامی (2)دانلود
الهیات و معارف اسلامی (3)دانلود
الهیات و معارف اسلامی (4)دانلود
الهیات و معارف اسلامی (5)دانلود
انگل شناسی دامپزشکیدانلود
ایران شناسیدانلود
ایمنی شناسی دامپزشکیدانلود
بافت شناسی دامپزشکیدانلود
باکتری شناسی دامپزشکیدانلود
برقدانلود
برنامه ریزی شهریدانلود
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییدانلود
بیماری شناسی گیاهیدانلود
بیوتکنولوژی داروسازیدانلود
بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود
بیوشیمی بالینیدانلود
پژوهش علوم اجتماعیدانلود
تاریخ و فلسفه علمدانلود
تربیت بدنیدانلود
ترویج و آموزش کشاورزیدانلود
حشره شناسی کشاورزیدانلود
حسابداریدانلود
حقوقدانلود
ژئوفیزیکدانلود
روانشناسیدانلود
سم شناسیدانلود
صنایع غذاییدانلود
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییدانلود
شناسایی و مبارزه با علف های هرزدانلود
تولیدات گیاهیدانلود
توسعه روستاییدانلود
زبان انگلیسیدانلود
زراعت و اصلاح نباتاتدانلود
زیست شناسی دریادانلود
زیست شناسی-علوم گیاهیدانلود
زیست شناسی-جانوریدانلود
طراحی صنعتیدانلود
علم اطلاعات و دانش شناسیدانلود
علوم اجتماعیدانلود
علوم ارتباطات اجتماعیدانلود
علوم اقتصادیدانلود
علوم باغبانیدانلود
علوم جغرافیاییدانلود
علوم خاکدانلود
علوم دام و طیوردانلود
علوم سیاسیدانلود
علوم کامپیوتردانلود
عمراندانلود
عمران نقشه برداریدانلود
فراوری و انتقال گازدانلود
فرشدانلود
فرهنگ و زبان های باستانیدانلود
فناوری اطلاعاتدانلود
فیزیولوژی دامپزشکیدانلود
مجموعه ایمنی صنعتیدانلود
مجموعه آماردانلود
مجموعه باستان شناسیدانلود
مجموعه تاریخدانلود
مجموعه دریانوردیدانلود
مجموعه ریاضیدانلود
مجموعه زبان آلمانیدانلود
مجموعه زبان روسیدانلود
مجموعه زبان شناسیدانلود
مجموعه زبان عربیدانلود
مجموعه زبان فرانسهدانلود
مجموعه زیست شناسیدانلود
مجموعه شیمیدانلود
مجموعه علوم زمیندانلود
مجموعه علوم شناختیدانلود
مجموعه فتونیکدانلود
مجموعه فلسفهدانلود
مجموعه فیزیکدانلود
مجموعه محیط زیست (انسانی)دانلود
مجموعه محیط زیست (علوم پایه)دانلود
مجموعه مطالعات جهاندانلود
مجموعه مهندسی فضای سبزدانلود
مجموعه مهندسی کشاورزی-آبدانلود
مجموعه هنرهای موسیقیدانلود
مددکاری اجتماعیدانلود
مدرسی معارف اسلامیدانلود
مدیریتدانلود
مدیریت اجراییدانلود
مدیریت بحراندانلود
مدیریت جهانگردیدانلود
مدیریت در سوانح طبیعیدانلود
مدیریت کشاورزیدانلود
مدیریت نساجیدانلود
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیدانلود
مطالعات زناندانلود
معماریدانلود
مکانیکدانلود
مهندسی ابزار دقیقدانلود
مهندسی ایمنی و بازرسی فنیدانلود
مهندسی پلیمردانلود
مهندسی پلیمر - صنایع رنگدانلود
مهندسی شیمیدانلود
مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیستدانلود
مهندسی صنایعدانلود
مهندسی طراحی محیط زیستدانلود
مهندسی کامپیوتردانلود
مهندسی معدندانلود
مهندسی معماری کشتیدانلود
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانلود
مهندسی مکانیک بیو سیستمدانلود
مهندسی منابع طبیعی - بیاباندانلود
مهندسی منابع طبیعی - بیابان زداییدانلود
مهندسی منابع طبیعی - جنگلدانلود
مهندسی منابع طبیعی - چوبدانلود
مهندسی منابع طبیعی - شیلاتدانلود
مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداریدانلود
مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستدانلود
مهندسی مواددانلود
مهندسی مواد-نانودانلود
مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجیدانلود
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافدانلود
مهندسی نفتدانلود
مهندسی هوافضادانلود
نمایش عروسکیدانلود
هنرهای پژوهشیدانلود
هنرهای تصویری و طراحیدانلود
هنرهای ساخت و معماریدانلود
هنرهای نمایشی و سینمادانلود