preloader
۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
بررسی تغییرات کتاب فلسفه دوازدهم نظام جدید (چاپ ۹۷)

بررسی تغییرات کتاب فلسفه دوازدهم نظام جدید (چاپ ۹۷)

بررسی تغییرات کتاب فلسفه دوازدهم نظام جدید (چاپ ۹۷)   آیا  کتاب فلسفه دوازدهم نظام جدید (چاپ ۹۷) نسبت به فلسفه پیش دانشگاهی نظام قدیم( چاپ ۹۶) تفاوتی دارد؟   هر دو ویرایش این کتاب ۱۳ فصل دارند و تغییرات بسیار جزئی و اندک بوده و در مجموع، کتاب فلسفه نظام قدیم و نظام جدید […]

ادامه مطلب...
تغییرات منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم

تغییرات منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم

تغییرات منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم   تغییرات ظاهری منطق دهم نظام جدید نسبت به منطق سال سوم نظام قدیم منطق سال سوم شامل سیزده درس بود حال آن که منطق سال دهم از ده درس(۷ بخش تشکیل شده است.) برخلاف تصور، با وجود تفاوت در اسامی سرفصل ها […]

ادامه مطلب...
تغییرات فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم

تغییرات فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم

تغییرات فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم تغییرات ظاهری فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم نظام قدیم           تغییرات محتوایی  فلسفه یازدهم نظام جدید نسبت به فلسفه سوم در نظام قدیم نام فصل تغییرات مجموعه فلسفه سوم گروه آموزشی پرواز فلسفه چیست(۲)   در بخش فلسفه و […]

ادامه مطلب...